Dadlau am iechyd a gofal plant

Cyhoeddwyd

Y Gwasanaeth Iechyd a gofal plant fydd yn hawlio sylw'r gwleidyddion wrth i'r ymgyrchu gwleidyddol barhau yng Nghymru ddydd Llun.

Er bod y Gwasanaeth Iechyd wedi ei ddatganoli, bydd y Ceidwadwyr Cymreig yn tanlinellu eu cynlluniau i ddiogelu ariannu'r gwasanaeth a'r cynllun i gyflwyno cronfa i dalu am gyffuriau canser.

Bydd arweinydd y Democratiaid Cymreig Kirsty Williams yn ymweld ag etholaethau sydd yn dargedau i'r blaid yn y canolbarth, gan addo gwella gofal iechyd yng nghefn gwlad.

Fe fydd y blaid Lafur yn rhoi sylw i'r hyn y maen nhw'n ei alw'n record o ran maint y buddsoddiad mewn gofal plant, gan ei gymharu gydag agwedd y Ceidwadwyr yn Lloegr.

Bydd Plaid Cymru yn cyhuddo'r pleidiau eraill o esgeuluso'r economi yng ngogledd Cymru.

Fe fydd arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill, yn ymgyrchu ym Maesyfed a Sir Frycheiniog.

Ymateb

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies wedi beirniadu record y blaid lafur a dweud y bydddai ei blaid yn gwneud camgymeriad petai'n osgoi'r prif destun siarad ar lawr gwlad, hyd yn oed os ydi iechyd wedi ei ddatganoli.

"Ni all y blaid Lafur Gymreig guddio o'i record ar iechyd yn yr etholiad yma", meddai.

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Cymreig Kirsty Williams fod ei phlaid eisiau buddsoddi mewn ysbytai cymunedol a gofal yn y gymuned.

"Mae canolfan ofal frys yn Sir Drefaldwyn yn hanfodol os ydym am ryddhau'r pwysau ar adrannau brys a chwtogi amseroedd amser," meddai.

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi beio'r blaid Lafur am dorri cyllid cynghorau yng ngogledd Cymru.

Dywedodd: "Mae gan bob cymuned ei rhan i chwarae wrth sicrhau llwyddiant ein gwlad ac mae'n heb bryd fod gogledd Cymru yn derbyn y buddsoddiad a'r weledigaeth y mae'n ei haeddu gan lywodraethau yng Nghaerdydd a Llundain."