Castell Aberteifi yn ailagor yn dilyn gwaith adnewyddu

Cyhoeddwyd
disgrifiadYr hanesydd Glen Johnson sydd wedi bod yn tywys ein gohebydd Aled Scourfield o amgylch Castell Aberteifi

Mae Castell Aberteifi yn ailagor yn dilyn pedair blynedd o waith adnewyddu gwerth £12 miliwn.

Fe ymgyrchodd cymuned Aberteifi am 15 mlynedd i achub y safle sydd wedi ei adfer yn atyniad treftadaeth, llety moethus lleoliad ar gyfer digwyddiadau

Roedd y gwaith adfer yn cynnwys atgyweirio'r to, tirlunio ac ailadeiladu waliau'r castell.

Bydd y safle yn agor i gwsmeriaid ddydd Mercher.

ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunUn o'r 'stafelloedd y tu mewn i'r castell

Fe sicrhaodd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan, sy'n cynnwys 250 o bobl leol, fuddsoddiad ar gyfer adfer, gan gynnwys mwy na £6 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) a £4.3m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Cymerodd cannoedd o wirfoddolwyr lleol ran mewn digwyddiadau i godi arian, gan godi dros £200,000 i achub y safle 900 oed.

ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunPlant ysgol yn perfformio dawns draddodiadol yng ngerddi'r castell, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol
disgrifiad o’r llunCasgliad yn yr ystafell Eisteddfod yn y castell

Dywedodd llefarydd ar ran y Castell, Sue Lewis: "Mae sicrhau defnydd llawn o adnoddau'r castell yn gwbl hanfodol wrth greu incwm i gynnal a chadw'r safle."Ein nod yw denu mwy na 30,000 o ymwelwyr i'r castell yn ei flwyddyn gyntaf wedi ail-agor.

ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunRoedd y castell yn cael ei agor i bobl leol ddydd Mawrth, cyn agor yn llawn ddydd Mercher
disgrifiad o’r llunMae'r safle wedi ei adfer i fod yn atyniad treftadaeth, llety moethus lleoliad ar gyfer digwyddiadau
ffynhonnell y llun, Louise Noakes
disgrifiad o’r llunMae'r safle wedi ei adfer i fod yn atyniad treftadaeth, llety moethus lleoliad ar gyfer digwyddiadau