BBC Cymru Fyw

Penfro: Cynlluniau ad-drefnu addysg i barhau

Published
image captionDaeth tua 300 o brotestwyr i Neuadd y Sir
Mae cynghorwyr sir Benfro wedi penderfynu parhau â'r broses ar gyfer ad-drefnu addysg ol-16 yn y sir.
Daeth hyn yn dilyn cyfarfod arbennig o'r cyngor yn Hwlffordd dydd Mawrth.
Cyn y cyfarfod bu tua 300 o brotestwyr y tu allan i Neuadd y sir yn gwrthwynebu'r ad-drefnu.
Roedd 15 o gynghorwyr wedi galw am y cyfarfod arbennig er mwyn cynnig gwelliannau i'r argymhellion.
Ym mis Ionawr fe wnaeth cynghorwyr gymeradwyo cynllunio ad-drefnu ar gyfer addysg ôl-16 yng nghanolbarth a gogledd y sir.
Ymgynghoriad
Mae yna gyfnod ymgynghori ar hyn o bryd ynglŷn â sefydlu canolfan chweched dosbarth mewn adeilad penodol ar safle Coleg Sir Benfro, Hwlffordd.
Roedd y gwelliant i'r argymhellion yn dweud y dylid ymchwilio i'r posibilrwydd o gadw addysg chweched dosbarth yn ysgolion Dewi Sant (Tyddewi), Bro Gwaun (Abergwaun) a Sir Thomas Picton (Hwlffordd), a chynnal ymgynghoriad pellach.
Ond fe benderfynodd cynghorwyr o 29 i 22 i wrthwynebu'r gwelliant a bydd y broses ymgynghori presennol yn parhau.
Dywedodd arweinydd y Cyngor y cynghorydd James Llewellyn Adams ei fod o'n poeni y byddai unrhyw oedi yn peryglu arian o gronfa addysg yr unfed ganrif ar hugain, Llywodraeth Cymru.
Ychwanegodd mai'r hyn oedd yn bwysig fod gan ddisgyblion y sir y dewis gorau, a hynny o ran pynciau galwedigaethol yn ogystal ag academaidd.
Dywedodd cynghorydd Jacob Williams ei fod e wedi derbyn deiseb ac arni dros 600 o enwau a hynny yn gwrthwynebu'r adrefnu.
image captionMae cynghorwyr yn trafod canoli addysg chweched dosbarth y sir
image captionHon yw'r drydedd brotest eleni