Penfro: Cynlluniau ad-drefnu addysg i barhau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth tua 300 o brotestwyr i Neuadd y Sir

Mae cynghorwyr sir Benfro wedi penderfynu parhau â'r broses ar gyfer ad-drefnu addysg ol-16 yn y sir.

Daeth hyn yn dilyn cyfarfod arbennig o'r cyngor yn Hwlffordd dydd Mawrth.

Cyn y cyfarfod bu tua 300 o brotestwyr y tu allan i Neuadd y sir yn gwrthwynebu'r ad-drefnu.

Roedd 15 o gynghorwyr wedi galw am y cyfarfod arbennig er mwyn cynnig gwelliannau i'r argymhellion.

Ym mis Ionawr fe wnaeth cynghorwyr gymeradwyo cynllunio ad-drefnu ar gyfer addysg ôl-16 yng nghanolbarth a gogledd y sir.

Ymgynghoriad

Mae yna gyfnod ymgynghori ar hyn o bryd ynglŷn â sefydlu canolfan chweched dosbarth mewn adeilad penodol ar safle Coleg Sir Benfro, Hwlffordd.

Roedd y gwelliant i'r argymhellion yn dweud y dylid ymchwilio i'r posibilrwydd o gadw addysg chweched dosbarth yn ysgolion Dewi Sant (Tyddewi), Bro Gwaun (Abergwaun) a Sir Thomas Picton (Hwlffordd), a chynnal ymgynghoriad pellach.

Ond fe benderfynodd cynghorwyr o 29 i 22 i wrthwynebu'r gwelliant a bydd y broses ymgynghori presennol yn parhau.

Dywedodd arweinydd y Cyngor y cynghorydd James Llewellyn Adams ei fod o'n poeni y byddai unrhyw oedi yn peryglu arian o gronfa addysg yr unfed ganrif ar hugain, Llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd mai'r hyn oedd yn bwysig fod gan ddisgyblion y sir y dewis gorau, a hynny o ran pynciau galwedigaethol yn ogystal ag academaidd.

Dywedodd cynghorydd Jacob Williams ei fod e wedi derbyn deiseb ac arni dros 600 o enwau a hynny yn gwrthwynebu'r adrefnu.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cynghorwyr yn trafod canoli addysg chweched dosbarth y sir
Disgrifiad o’r llun,
Hon yw'r drydedd brotest eleni