Lluniau: Llangrannog i ni!

Cyhoeddwyd

Miliwn a hanner - dyna i chi faint o blant a phobl ifanc Cymru sydd wedi aros yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog ers iddo agor yn 1932.

Bydd arddangosfa arbennig o luniau, 'Jocs, Jeriws a Joio', i'w gweld yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth rhwng 18 Ebrill - 29 Awst.

Mae Urdd Gobaith Cymru, yn garedig iawn, wedi rhannu rhai o'r atgofion gyda Cymru Fyw. 'Sgwn i os ydych chi ymhlith y gwersyllwyr yn y lluniau yma neu'n 'nabod rhai o'r wynebau?

Cysylltwch gyda ni ar e-bost cymrufyw@bbc.co.uk neu ar ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw

Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Gwersyllwyr cynnar iawn o'r Tymbl a Glan Conwy nôl yn 1932
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Plas Penhelig, un o gabanau Llangrannog. Ond tybed pwy yw'r ymwelwyr?

Cysylltodd Iwan Llwyd gyda Cymru Fyw i gynnig enw i ni:

"Y ferch yn y flows dywyll ar y dde ydy Elizabeth Hughes (Beti) o Bontrhydyfen (1916-2003), un o swyddogion cyntaf yr Urdd. Aeth ymlaen i fod yn athrawes Hanes yn Nhy Ddewi, Cwm Gwendraeth a Chastell-Nedd."

Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Pwy ydi'r criw hwyliog yma yng ngwersyll Llangrannog?
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Wyddoch chi pwy yw'r merched sy'n disgwyl i'w dillad sychu?
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Gobeithio nad oes 'na fechgyn yn cuddio yn y cabanau 'na ferched!

Mae Ann Wiliam o Groesoswallt wedi cysylltu efo Cymru Fyw gyda'i hatgofion am y llun yma:

"Fi sy'n edrych allan drwy'r ffenestr chwith yn y caban cyntaf. Os cofiaf yn iawn fe dynnwyd y llun gan Geoff Charles yn haf 1954.

"Mae gen i lun arall yn fy meddiant - criw ohonom o Ysgol Brynrefail ac Ysgol Ramadeg Caernarfon y tu allan i gaban ond roedd fy ymgais i anfon y llun gyda neges flaenorol yn aflwyddiannus.

"Mae fy wyresau yn dweud wrthyf fod un o'r lluniau wedi'i chwyddo yn fawr ar y wal yn y ffreutur yn Llangrannog!"

Ffynhonnell y llun, Ann Wiliam

Diolch i Ann am anfon y llun uchod at Cymru Fyw. cafodd y llun ei dynnu yr un diwrnod a'r llun dynnodd Geoff Charles o'r mercehd yn y cabanau. Meddai Ann:

"Meira Owen (Meira Hughes Llanelwy erbyn hyn) yw'r ail o'r chwith yn y blaen a Marian Jones (Corwen erbyn hyn) sydd ar y dde yn y blaen. Dim ond fy mhen i sydd yn y golwg. Roedd rhai o'r gweddill o Gaernarfon."

Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Gobeithio nad oedd gwynt y môr yn brathu gormod ar y diwrnod yma yn Llangrannog!
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
"Hei, ble mae'n picnic ni?"
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
'Nabod rhai o'r rhain?
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r môr 'na yn edrych yn oer, bois bach!
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Pwy ydi'r 'gangster' yma a'i edmygwyr?
Ffynhonnell y llun, uRDD gOBAITH cYMRU
Disgrifiad o’r llun,
"Fel hyn mae gwneud." Pwy ydi'r hyfforddwr a'i ddarpar dîm?
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Hoe rhwng ymarferion o bosib? Pwy ydi'r criw dramatig yma?
Disgrifiad o’r llun,
Pwy ydi'r bum brenhines a'r gŵr barfog yn y tei bô?
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Ar y ffordd i'r traeth? Pwy ydyn nhw?
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Fuoch chi ymhlith y rhai fu'n cysgu yn y pebyll gwynion?
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Sylfaenydd Urdd Gobaith Cymru, Syr Ifan ab Owen Edwards a'i wraig y Fonesig Ellen Edwards yn Eisteddfod yr Urdd Llanrwst yn 1968