Dyddiad cau cofrestru i bleidleisio

gan Steffan Messenger
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Myfyrwyr Coleg Sir Gâr yn trafod pwysigrwydd pleidleisio.

Ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol eleni?

Os taw "na" yw'r ateb yna dim ond 'chydig ddyddie sydd ar ôl i chi wneud.

Ebrill 20 yw'r dyddiad ola' i sicrhau eich lle ar gofrestr y Comisiwn Etholiadol.

Eleni ma' 'na bryder y bydd newidiadau i'r ffordd y ma' pobl yn cofrestru - gafodd eu cyflwyno er mwyn mynd i'r afael a thwyll etholiadol - yn golygu y bydd miliynau yn absennol o'r gofrestr yn y pen draw.

Ond mae'r niferoedd sydd yn cofrestru wedi bod yn gostwng ers tro a'r Comisiwn Etholiadol wedi cofnodi'u ffigyrau isa' erioed yn ystod y pedwar etholiad cyffredinol diwetha'.

'Newidiadau mawr'

Pobl ifanc sy' leia' tebygol o gofrestru felly eleni ma' 'na lu o ymgyrchoedd wedi bod yn trio dwyn perswâd arnyn nhw.

Yn ôl Jazza John o Bite the Ballot, un corff sy'n ceisio annog pobl ifanc i bleidleisio: "Ma' 'na oddeutu pum miliwn o bobl yn rhan o'r bleidlais ifanc. Petase'r holl bobl hynny yn bwrw'u pleidlais yna fe alle hi arwain at newidiadau mawr."

Yn 18 oed, fe fydd hawl gan Tara Edwards a Lyam England bleidleisio am y tro cynta' ar Mai 7.

Ond tra bod Lyam yn benderfynol o wneud dyw Tara ddim yn siŵr.

"S'dim lot o ddiddordeb 'da fi mewn gwleidyddiaeth a sai'n gweld llawer o bwynt mewn pleidleisio," meddai hi.

"Mae gwleidyddion yn llawn geiriau ond dy'n nhw ddim yn gwneud pethau i wneud gwahaniaeth."

Ond yn ôl Lyam mae'n "really bwysig i gael llais".

"Os ydw i mo'yn y wlad fel fi mo'yn e mae'n rhaid pleidleisio", meddai.

Siarad yn symlach

Bu'r ddau fyfyriwr o Goleg Sir Gâr yn trafod y pwnc wyneb yn wyneb, ar gais Cymru Fyw. Gallwch chi wylio'r ddadl yn y fideo ar frig y dudalen.

Ond er eu gwahaniaeth barn ynglŷn â bwrw pleidlais mae'r ddau yn cytuno fod angen i wleidyddion siarad yn symlach er mwyn apelio at bobl ifanc.

Fe allai'r ymgyrchu dros YouTube a'r gwefannau cymdeithasol gael effaith, yn ôl Tara.

"Fe hoffen i gael llais a fe hoffen i bleidleisio ond mae'n rhaid i'r gwleidyddion siarad gyda ni yn fwy fel pobl ifanc," meddai.

Mae modd cofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol eleni drwy wefan y Comisiwn Etholiadol.