BBC Cymru Fyw

Cwmni technoleg Ideoba'n mynd i'r wal

Published
image captionCafodd canolfan ymchwil a datblygu Ideoba ei hagor fis Ionawr 2014 gan y Gweinidog Economi Edwina Hart
Mae cwmni technoleg dan arweiniad cyn AS Plaid Cymru, Adam Price, wedi mynd i'r wal.
Roedd Ideoba wedi cael cefnogaeth gan lywodraeth Cymru.
Yn ogystal â Mr Price, roedd yr arbenigwr gwasanaethau cyllid Americanaidd, Andrew Auerbach, hefyd yn un o sylfaenwyr y cwmni.
Roedd y cwmni'n cyflogi 10 o weithwyr oedd â sgiliau ansawdd uchel yn eu canolfan ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr.
Bydd y cwmni, oedd wedi derbyn cyllid gan lywodraeth Cymru, yn dirwyn i ben yn syth ar ôl methu â sicrhau buddsoddiad pellach.
Roedd Ideoba yn arbenigo mewn gwasanaethau ariannol, gyda'r nod o greu gwefannau chwilio fyddai'n galluogi sefydliadau buddsoddi i holi am gyngor gan 300 miliwn o arbenigwyr ar draws y byd.
Wrth lansio'r cwmni'n swyddogol y llynedd, dywedodd Mr Price fod Cymru yn "symud 'mlaen o gloddio am lo i gloddio am ddata."
Y gred ydy bod y cwmni wedi'i chael hi'n anodd am nad oedd wedi'i leoli mewn canolfan ariannol, ac na fydd yn gweithredu o Gymru yn y dyfodol.
Mae hefyd yn ymddangos fod perthynas y cwmni gyda llywodraeth Cymru wedi bod dan straen ar adegau.
Mae llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu ceisio denu cwmnïau gwasanaethau ariannol a phroffesiynol - cwmnïau sy'n cynnig swyddi â chyflogau da - er mwyn hybu'r economi.
Mae buddsoddiad preifat, yn ogystal ag arian cyhoeddus, eisoes wedi'i wario ar Ideoba.
Y bwriad oedd cyflogi 100 o weithwyr unwaith byddai'r cwmni wedi sefydlu ei hun.

Straeon perthnasol

  • Lansio cwmni a chanolfan ymchwil technoleg arian, Ideoba