Cestyll Cymru

Mae Castell Aberteifi wedi ail-agor yn swyddogol yr wythnos hon, sgwn i os ydi eich hoff gastell chi ymhlith ein detholiad o gestyll Cymru?

Image copyright Geoff Griffiths
Image caption Castell Aberystwyth: Cafodd ei aeiladu gan y brenin Edward I fel rhan o'i ymgyrch yn erbyn y Cymry
Image copyright Bev Carruthers
Image caption Castell Bodelwyddan: Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf cafodd tŷ y castell ei ddefnyddio fel ysbyty i filwyr oedd wedi eu hanafu ar faes y gad
Image copyright Phil Fitzsimmons
Image caption Castell Dinefwr: Cynhaliodd yr Arglwydd Rhys lys yn Nyffryn Tywi i ddylanwadu ar benderfyniadau yng Nghymru
Image copyright David Roberts Photography
Image caption Castell Biwmaris: Cafodd ei adeiladu ar lan Afon Menai gan Edward I, brenin Lloegr, rhwng 1295 a 1298, ar ôl gwthryfel Madog ap Llywelyn
Image copyright Chris Tetley
Image caption Castell Powis yw un o'r ychydig leoedd ym Mhrydain lle gall gardd Baróc gael ei werthfawrogi'n llawn
Image copyright Bev carruthers
Image caption Castell Rhuddlan: Er mwyn sicrhau cyflenwadau o'r môr fe newidiodd Edward I gwrs naturiol afon Clwyd
Image copyright Bev carruthers
Image caption Mae Castell y Fflint yn nodweddiadol am fod ganddo dŵr anferth ar wahân i weddill y castell
Image copyright Bev carruthers
Image caption Mae Castell y Waun ger Wrecsam yn dyddio i 1295. Cafodd ei adeiladu gan Roger Mortimer de Chirk er mwyn gwarchod Dyffryn Ceiriog
Image copyright Paula J James
Image caption Castell Coch, Tongwynlais ar gyrion Caerdydd. Dechreuodd y pensaer William Burges ail-adeiladu'r castell yn 1875 ar gais 3ydd Ardalydd Bute, John Crichton-Stuart
Image copyright Phil Fitzsimmons
Image caption Yn ymyl Castell Cydweli yn 1136 cafodd Brwydr Maes Gwenllian ei hymladd. Cafodd y dywysoges, gwraig Gruffudd ap Rhys o Caeo, ei lladd yn ystod y gwrthdaro gyda lluoedd Maurice de Londres
Image copyright Alun Williams
Image caption Gyda thros hanner milltir o furiau tref, mae Castell Dinbych yn gaer glasurol o oes Edward.
Image copyright Barbara Fuller
Image caption Castell y Bere: Castell Cymreig Llywelyn Fawr ar odre Cadair Idris ger Llanfihangel-y-pennant, Gwynedd