BBC Cymru Fyw

Dedfrydu pensiynwr wnaeth gyfaddef lladd cymydog ym Mro Morgannwg

Published
Mae dyn 73 oed wnaeth gyfaddef lladd ei gymydog gyda mwrthwl mewn stad o dai gwarchod ym Mro Morgannwg i gael ei gadw yn yr ysbyty dan y ddeddf iechyd meddwl.
Yn Llys y Goron Caerdydd fe blediodd Alan Rogers yn euog i ddynladdiad ar sail nad oedd yn llawn gyfrifol wedi marwolaeth Fred Hatch yn Fairoaks, Dinas Powys.
Roedd Mr Hatch, 76 oed, wedi dioddef anafiadau difrifol i'w ben ar 8 Hydref.
Dywedodd y barnwr Mr Ustus Warby: "Yn ôl y dystiolaeth rwyf wedi ei ddarllen nid wyf yn credu fod yna debygrwydd y bydd meddygon yn ystyried y byddwch byth yn ddigon diogel i gael eich rhyddhau yn ôl i'r gymuned.
"Bydd hynny'n fawr o gysur i deulu Mr Hatch a'i ffrindiau ond fe fydd yn amddiffyn y cyhoedd, ac yn sicrhau bod gofal proffesiynol ar gael i fynd i'r afael a'r salwch meddwl wnaeth arwain i'r drosedd ofnadwy yma."
Digwyddodd yr ymosodiad ym mis Hydref ar ôl i Mr Hatch fynd am dro i'r ardd.
Fe ddaeth ei wraig o hyd iddo yn y cyntedd gyda Rogers yn sefyll uwchben ei gŵr.
Aed â Mr Hatch i'r Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd ond bu farw o'i anafiadau.
Dywedodd Rogers wrth yr heddlu: "Rwyf wedi bod yn aros amser hir i ladd y dyn yna.
Roedd e'n credu fod ei gymdogion yn "defnyddio technoleg fodern oedd yn gyfystyr a dewiniaeth, i anafu pobl."