Prydferthwch y Parc // The Beauty of the Beacons

Ym Mis Ebrill 1957 cafodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei sefydlu, felly dyma esgus da i ddangos prydferthwch yr ardal trwy lens y ffotograffydd Anthony Pease o Lanymddyfri.

The Brecon Beacons National Park was established in April 1957. Here's a good reason to show off some of the wonders of the park through the lens of Llandovery photographer, Anthony Pease.

Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Yr Aurora Borealis yn disgleirio dros y Bannau // The Aurora Borealis shining brightly over the Beacons
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Y Mynydd Du yw enw'r ardal ond mae'n lliwgar iawn! // There's plenty of colour to be seen on the Black Mountains
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Pen y Fan - un o atyniadau mwya'r Parc. Mae miloedd o ddringwyr a cherddwyr yn ymweld bob blwyddyn // Pen y Fan - one of the Park's most visited attractions, where thousands of walkers and climbers visit every year.
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Er yn brydferth, mae'r Bannau'n yn medru bod yn lle peryglus dros fisoedd oer y Gaeaf // Although picture perfect, the Beacon's can be treachorous terrain over the Winter months
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Dyffrynnoedd y Bannau dan flanced o niwl y bore // The Beacon valleys under a blanket of morning fog
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Mae'n bosib dringo i gopa Pen y Fan ym mhob tywydd - gyda gofal! // Come rain or shine...or snow...its possible to reach the summit of Pen y Fan - but be careful!
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Ni biau'r Bannau! // The Welsh are proud of their National Park!
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Llyn y Fan Fawr, wrth odre'r Mynydd Du // Llyn y Fan Fawr, at the foot of the Black Mountains
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption A chyn i chi ofyn "Ble mae Llyn y Fach te?" ...dyma fe yng ngodre dwyreiniol y Mynydd Du. Mae'r llyn yn enwog am yr hen chwedl sy'n cael ei chysylltu ag e // Llyn y Fan Fach, the smaller of the two lakes, located at the southern point of the Black Mountains, is famous for its connection with an old Welsh legend.
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Cronfa Ddŵr Pontsticill ar y ffîn rhwng Powys a bwrdeistref sirol Merthyr Tudful // Pontsticill Reservoir on the border between Powys and Merthyr Tydfil County Borough
Image copyright Anthony Pease Photography
Image caption Mae 'na ryfeddodau lu i'w ddarganfod yn nyfnderoedd y Bannau // There's a host of wonders to be discovered in the depths of the Beacons