Creu bron i 90 o swyddi yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
AbertaweFfynhonnell y llun, Taha Idris

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi y bydd cwmni ymchwil clinigol, PRA Health Services, yn creu bron i 90 o swyddi newydd yn Abertawe.

Mae'r buddsoddiad newydd yn eu canolfan yn Abertawe wedi'i gefnogi gan becyn cyllid gwerth £990,000 gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y buddsoddiad gan PRA yn creu 87 o swyddi newydd, gan gynnwys swyddi rheoli, gan olygu y bydd 280 o bobl yn gweithio yn eu canolfan yn Abertawe erbyn mis Rhagfyr 2017.

Daw'r cyhoeddiad ddydd Gwener wedi i brosiect arall, wedi'i gefnogi gan grant o £1.29m gan Lywodraeth Cymru, greu mwy na 100 o swyddi.

Enw rhagorol Cymru

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Rwyf wrth fy modd bod PRA yn ehangu ymhellach ar eu canolfan yn Abertawe gan greu cyflogaeth o safon i raddedigion.

"Mae'r ehangiad yn dilyn cynnydd yn y galw byd-eang am eu gwasanaethau ac mae'r penderfyniad i ail-fuddsoddi yn Abertawe yn tanlinellu llwyddiant eu busnes yma a safon y staff maen nhw wedi llwyddo i'w cyflogi'n lleol.

"Mae hefyd yn dyst i'r enw rhagorol sydd gan Gymru ym myd busnes."

Ychwanegodd Paul Bunch, Is-lywydd Gweithredol PRA: "Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ac wrth ein bodd gyda'n twf parhaus yn Abertawe.

"Mae'r nifer uchel o raddedigion o ansawdd uchel o brifysgolion yng Nghymru a safon y bobl leol gymwysedig iawn sydd wedi ymgeisio am y swyddi newydd yn parhau i wneud argraff fawr arnom.

"Mae'r bobl newydd hyn wedi ychwanegu gwerth aruthrol at ein sefydliad ac at lwyddiant ein busnes yn Abertawe."