£2.7m i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd bron i £2.7m yn cael ei roi i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloed ar draws Cymru.

Bydd £1m yn cael ei wario ar foderneiddio llyfrgelloedd Abergwaun, Glyn Ebwy, Blaenafon, Porthmadog, Glannau Dyfrdwy, Caerdydd a Phowys.

Bydd y £1.7m arall yn cael ei ddefnyddio er mwyn hybu pobl i ddefnyddio'r casgliadau sydd ar gael yn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru, gan gynnwys £235,000 i gynyddu faint o bobl sy'n eu defnyddio, yn enwedig pobl sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf.

Tra bydd £255,000 yn cael ei wario ar sefydlu Gwasanaeth Llyfrgell Digidol, fydd yn galluogi pobl i ddefnyddio gwasanaeth llyfrau digidol a chylchgronau digidol am ddim ar draws Cymru, ynghyd â llyfrau llafar ac adnoddau cyfeirio am ddim.

'Cenedl fwyaf creadigol Ewrop'

Meddai'r Dirprwy Weinidog: "Mae'n bleser mawr gennyf gyhoeddi bron i £2.7 miliwn ar gyfer ein hamgueddfeydd, ein harchifau a'n llyfrgelloedd.

"Mae trechu tlodi yn ganolog i'n polisi cymunedol yng Nghymru, a dyna pam fy mod wedi ymrwymo i sicrhau y bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i ehangu mynediad at ddiwylliant yn rhai o'n hardaloedd mwyaf difreintiedig.

"Bydd yr arian yn mynd at amrywiaeth o brosiectau ac yn rhoi hwb gwerthfawr, gan alluogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i ddatblygu eu gwasanaethau a gwella cyfleusterau, gan gynnwys ehangu gwasanaethau digidol er mwyn ei gwneud yn haws i'r cyhoedd all defnyddio'r gwasanaethau pwysig hyn.

"Rwyf eisiau i Gymru fod y genedl fwyaf creadigol yn Ewrop, ac i wneud hyn mae'n hollbwysig fod pawb yn gallu cael mynediad at y trysorau sydd ar gael yn ein hamgueddfeydd, ein harchifau a'n llyfrgelloedd, a chael eu hysbrydoli ganddyn nhw."

Straeon perthnasol