Rhybudd am 'niwed' Llafur wrth lansio maniffesto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Conservative Party

Mae David Cameron wedi rhybuddio bod pobl yng Nghymru "yn gwybod yn well na llawer am y niwed gall Llafur ei achosi".

Mi wnaeth y Prif Weinidog ymosod ar lywodraeth Llafur Cymru wrth lansio maniffesto'r Ceidwadwyr Cymreig ym Mhowys.

Dywedodd wrth aelodau'r blaid yn Llanfair ym Muallt: "Efallai bod y ddraig ar ein baner yn goch, ond bydd ein gwlad ar ei helwa o fod yn las".

Ychwanegodd Mr Cameron bod 52,000 o swyddi wedi eu creu yng Nghymru mewn pum mlynedd a bod y gyfradd cyflogaeth wedi cynyddu'n gyflymach yma, nac yn unrhyw ran arall o'r DU.

Swyddi a'r economi

Yn ystod yr ymgyrch etholiadol, mae arweinydd y Ceidwadwyr wedi canolbwyntio ar record y Blaid Lafur o lywodraethu yng Nghymru, gan roi pwyslais ar sefyllfa'r GIG.

Dywedodd ei bod hi'n "ragrithiol" ac yn destun gwarth nad oedd Llafur Cymru wedi amddiffyn gwariant iechyd yn yr un modd â'r llywodraeth yn San Steffan.

Yn ystod y lansiad ddydd Gwener, dywedodd: "Mae pobl Cymru eisoes yn gwybod yn well na llawer am y niwed gall Llafur ei achosi.

"Maen nhw wedi torri gwariant iechyd a cholli gafael ar y system addysg.

"Dyma'r ffordd mae Llafur yn trin cenedl Nye Bevan a Dylan Thomas.

"Ble mae hi wedi'i nodi bod Cymru yn pleidleisio i'r Blaid Lafur?"

Dywedodd Mr Cameron mai swyddi a'r economi yw'r materion pwysicaf i etholwyr yn ystod yr etholiad.

Ffynhonnell y llun, Conservative Party

'Gweithredu dros Gymru'

Yn y senedd nesaf, mae'r Ceidwadwyr yn addo codi'r swm gall pobl ennill cyn cychwyn talu treth, i £12,500, gan olygu y bydd 1.4 miliwn o bobl yng Nghymru yn elwa.

Mae 'na addewid hefyd i sicrhau nad ydi gweithwyr sydd ar yr isafswm cyflog yn talu treth o gwbl ar y 30 awr cyntaf maen nhw'n weithio pob wythnos.

Mae'r blaid eisoes wedi dweud y bydd na £8 biliwn o bunnau'n ychwanegol yn cael ei wario ar y gwasanaeth iechyd yn Lloegr - byddai hynny'n golygu mwy o arian i Lywodraeth Cymru ei wario ar y GIG.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb, bod hyn yn dangos y byddai llywodraeth Geidwadol "yn gweithredu dros Gymru".

Dywedodd Mr Crabb: "Drwy dorchi llewys a mynd i'r afael â'r her sy'n wynebu Cymru, gall ein cynllun ar gyfer y bum mlynedd nesaf greu swyddi newydd ar gyfer Cymru."