Ymosodiad Tredegar: Arestio ail ddyn

Cyhoeddwyd

Mae ail ddyn wedi'i arestio yn dilyn ymosodiad difrifol yn Nhredegar.

Cafodd dyn 21 oed o Dredegar ei arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio ac mae yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Digwyddodd yr ymosodiad am 04:20 pan ymosododd dau ddyn ar ddyn 31 oed o'r dref. Fe ddioddefodd anafiadau i'w gefn a'i fraich ac mae yn yr ysbyty.

Cafodd dyn 20 oed o Dredegar ei arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio yn gynharach ddydd Gwener, ac mae yntau'n parhau yn y ddalfa.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth alw 101.