Etholiad: Wythnos y maniffestos

Gan Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig y BBC

Cyhoeddwyd

Bydd Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, yn edrych yn ôl dros bob wythnos o ymgyrchu rhwng nawr a'r bleidlais yn yr etholiad cyffredinol ar 7 Mai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pleidiau wedi bod yn gosod eu stondinau yr wythnos hon cyn pythefnos a hanner wyllt

Mae 'na rythm cymharol ddigyfnewid yn perthyn i etholiadau cyffredinol, a heb os yr wythnos dawelaf o safbwynt newyddiadurol yw wythnos y maniffestos.

Hon yw'r wythnos lle gafodd y pleidiau'r cyfle i osod eu stondinau cyn cychwyn ar bythefnos a hanner wyllt o geisio gwerthu eu nwyddau.

Cyfle i ail-bwysleisio polisïau a themâu yw'r maniffestos gan amlaf, ond roedd eleni ychydig bach yn wahanol - gyda Llafur a'r Ceidwadwyr yn mentro i dir ei gilydd.

Pa blaid wnaeth fynnu bod pob un addewid wedi eu costio gydag un llygad ar y ddyled? Llafur oedd y blaid honno - gan geisio gwisgo mantell o sobrwydd ariannol tebyg i'r un y mae'r Torïaid mor hoff ohoni.

Pa blaid, ar y llaw arall, wnaeth wneud addewidion gwariant newydd sylweddol gan fwmian rhywbeth ynghylch twf economaidd a'r cynllun economaidd i esbonio o ble'r oedd yr arian yn dod? Y Ceidwadwyr y tro hwn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r coch o flaen y glas ar yr iâ!

Mae penderfyniadau'r ddwy blaid fwyaf i ymddwyn yn groes i'w graen yn un digon syml i'w hesbonio.

Os ydy pethau'n aros yn ddigyfnewid mae'r arolygon barn ynghyd â'r fathemateg seneddol yn awgrymu bod Ed Miliband yn araf gamu tuag at Downing Street fel arweinydd Llywodraeth leiafrifol.

Meddyliwch amdano fel dyn yn cario darn o grochenwaith drudfawr ar draws rinc sglefrio. Rhaid osgoi unrhyw fagl wrth leddfu unrhyw ofnau posib. Pwyll pia'i hi.

O safbwynt y Ceidwadwyr, anghofiwch am y "cynllun economaidd hir dymor" bondigrybwyll. Dyw'r cynllun etholiadol byr dymor ddim yn dwyn ffrwyth. Mae angen newid pethau, ailosod y darnau, gwneud rhywbeth i drawsnewid y sefyllfa.

A fydd addo biliynau ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd a rhoi'r hawl i brynu i denantiaid Cymdeithasau Tai yn gwneud hynny? Does dim arwydd eu bod nhw hyd yma.

Yn nhermau etholiad dwy blaid arferol felly, byswn i'n barnu bod Llafur wedi ennill yr wythnos o drwch blewyn.

Disgrifiad o’r llun,
Anrheg ffeind gan Richard Desmond i UKIP, ond fydd hynny'n ddigon i atal llithriad araf y blaid?

O safbwynt y pleidiau llai fe fydd yr SNP ar ben ei digon bod pethau'n dal i symud o'u plaid yn Yr Alban a Phlaid Cymru yn gobeithio elwa yn ei sgil.

Dioddefodd y Blaid Werdd problemau trwy gynnwys ambell i wystl yn ei maniffesto tra bod UKIP wedi derbyn hwb ariannol enfawr {£1.3 miliwn} gan Richard Desmond.

Cawn weld a fydd hynny'n ddigon i atal y llithriad araf mae'r blaid wedi ei oddef yn hanner cyntaf yr ymgyrch.