Cyhuddo dyn o wenwyno siocled poeth

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Lanelli wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o roi gwenwyn yng nghwpan o siocled poeth dyn arall.

Mae Kevin Alexander Johnstone, 41 oed, o Res Caersalem, wedi'i gyhuddo o achosi i amffetamin gael ei weinyddu yn anghyfreithlon ym mis Tachwedd y llynedd.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth tan mis Gorffennaf pan mae disgwyl iddo gyflwyno ei ble.

Ni fydd yn cael cysylltu â'r achwynydd nag ymweld â'i weithle yn ystod y cyfnod hwn.