Morgan Parry wedi marw o achosion naturiol, yn ôl cwest

Cyhoeddwyd

Bu farw amgylcheddwr blaenllaw o achosion naturiol yn ôl crwner, er iddo fethu a chael dos o gyffur i deneuo ei waed wedi llawdriniaeth.

Roedd Morgan Parry yn gyn gadeirydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac yn aelod o fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru cyn ei farwolaeth ym mis Ionawr 2014.

Clywodd y cwest yn Rhuthun bod Mr Parry yn cymryd cyffur Klexane i drin clotiau yn ei waed.

Er iddo fethu a chael dos o'r cyffur yn yr ysbyty, dywedodd y crwner, John Gittins, bod Mr Parry wedi marw o achosion naturiol.

Clotiau gwaed

Bu farw Mr Parry o Rostryfan yng Ngwynedd ar 4 Ionawr 2014 yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Roedd yn cael ei drin am ganser y croen ac aeth i Glan Clwyd i gael triniaeth cemotherapi.

Dywedodd ei wraig Wendy Jones bod Mr Parry hefyd yn cymryd cyffur arall i drin clotiau yn ei waed.

Dywedodd Ms Jones nad oedd Mr Parry wedi cael y cyffur yma ar ôl mynd i'r ysbyty, er iddo ofyn amdano sawl gwaith.

Ychwanegodd hefyd bod Mr Parry wedi cwyno bod ei goes wedi chwyddo ac mewn poen, ond dywedodd nad oedd wedi cael triniaeth am hynny.

'Canser wedi lledu'

Fe roddodd yr oncolegydd, Dr Duncan Wilkins dystiolaeth yn y cwest - gan ddweud ei fod wedi cyfarfod Mr Parry am y tro cyntaf pan ddaeth i'r ysbyty ar 2 Ionawr.

Wedi i sgan ddangos fod angen stent ar yr aren, a bod y canser wedi lledu, fe gafodd triniaeth cemotherapi Mr Parry ei ohirio, ac fe gafodd ei gyfeirio ar yr adran wroleg.

Dywedodd Dr Wilkins wrth y cwest y gallai lledaeniad y canser fod wedi achosi i rannau o gorff Mr Parry chwyddo.

Ychwanegodd nad oedd yn cofio trafod y chwydd yn ei goes nag unrhyw feddyginiaethau.

Klexane

Roedd Mr Parry wedi bod yn cymryd 120 miligram o gyffur o'r enw Klexane i drin clotiau yn ei waed.

Yn ôl yr ymgynghorydd wrolegol, Mr Toussi - oedd yn gyfrifol am roi'r llawdriniaeth stent i Mr Parry - roedd e'n credu fod Mr Parry wedi cymryd ei feddyginiaeth y noson cyn hynny, ac y byddai'n cymryd ei ddos nesaf wedi'r llawdriniaeth.

Wedi hynny, meddai Mr Toussi, fe ddaeth i'r amlwg "nad oedd Mr Parry wedi cymryd rhagor o Klexane, a'i fod wedi marw."

Ychwanegodd nad oedd o'n gwybod beth aeth o'i le, ond fe ddywedodd efallai y byddai meddyg iau wedi credu na fyddai'n ddiogel i roi meddyginiaeth i deneuo'r gwaed mor fuan wedi llawdriniaeth.

Dywedodd Mr Toussi fod yr achos wedi cael ei adolygu. Nawr, meddai, mae nyrsys wedi cael cyngor i holi am gyffuriau, os nad ydyn nhw'n siŵr... Os nad ydyn nhw'n hapus â'r ateb gan feddyg iau, dylent ofyn i feddyg ychydig yn fwy profiadol."

Dywedodd na allai ddweud "un ffordd neu'r llall" fyddai dos arall o Klexane wedi gwneud gwahaniaeth.