Gweithiwr iechyd yn cyfaddef dwyn gan gleifion canser

Cyhoeddwyd
Jacqueline PerryFfynhonnell y llun, Athena

Mae gweithiwr iechyd wedi pledio'n euog i naw cyhuddiad o ddwyn gan gleifion canser oedd yn gwella yn yr ysbyty.

Yn Llys y Goron Abertawe, fe wnaeth Jacqueline Perry, 49 oed o Dreforys, gyfaddef dwyn arian, meddyginiaeth a gemwaith gan gleifion oedd yn lled-ymwybodol yn Ysbyty Treforys.

Digwyddodd y troseddau pan oedd Perry yn gweithio yn yr ysbyty rhwng Tachwedd 2014 ac Ionawr 2015.

Mewn gwrandawiad blaenorol, clywodd ynadon bod Perry wedi dwyn tair modrwy aur werth £1,800 gan Nancy Thomas, oedd yn 89 oed ac yn dioddef o ganser.

Clywodd y llys bod Perry hefyd wedi dwyn modrwy aur gan glaf oedd yn dioddef o ganser y stumog, a waledi yn cynnwys arian gan gleifion eraill ar y ward.

Dywedodd y barnwr y bydd Perry yn cael ei dedfrydu ym mis Mai.