Carcharu'r pêl-droediwr Chris Zebroski am ymosod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae chwaraewr i Glwb Pêl-droed Casnewydd wedi ei garcharu am bedair blynedd a phedwar mis ar ôl iddo gyfaddef dwyn, ceisio dwyn ac ymosod.

Fe wnaeth Chris Zebroski gyfaddef y troseddau, ddigwyddodd ar ddau ddyddiad gwahanol, yn Llys y Goron Swindon.

Clywodd y llys bod Zebroski wedi gyrru ei gar BMW i mewn i dacsi ym mis Rhagfyr y llynedd, ac yna wedi ymosod ar yrrwr arall oedd yn ffilmio'r digwyddiad, a cheisio cymryd ei ffôn hefyd.

Roedd hefyd wedi ymosod a cheisio dwyn gan ddau ddyn ym mis Chwefror.

Wrth ddedfrydu, dywedodd y barnwr ei fod yn "ofid os yw'r ddedfryd hon yn difetha eich gyrfa bêl-droed proffesiynol".

Ni ddangosodd Zebroski, 28 oed, unrhyw emosiwn wrth gael ei ddedfrydu.

Arwyddodd yr ymosodwr gytundeb gyda Chasnewydd yn 2013, gan sgorio saith gôl mewn 33 ymddangosiad i'r tîm.

Mewn datganiad dywedodd Clwb Pêl-droed Casnewydd eu bod wedi cydweithio gyda Chymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol a Zebroski i geisio rhoi cymorth iddo.

Ychwanegodd y clwb: "Hoffwn ei gwneud hi'n glir nad ydyn ni'n esgusodi troseddau Zebroski.

"Yn anffodus, nid oes gan y clwb unrhyw ddewis arall ond dod â chytundeb Chris i ben."