Poster yng Nghaerdydd: Pleidleisio 'yn groes i Allah'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y posteri eu gosod yn ardal Grangetown o Gaerdydd

Mae posteri wedi eu gosod yng Nghaerdydd yn galw ar bobl i beidio â phleidleisio oherwydd bod democratiaeth yn "mynd yn erbyn hawliau Allah".

Cafodd y posteri eu gosod yn ardal Grangetown o'r ddinas fore Gwener.

Roedd llawer wedi eu tynnu i lawr ond dywedodd Cyngor Caerdydd y byddai unrhyw bosteri sydd ar ôl yn cael eu tynnu gan weithwyr.

Roedd y poster yn honni mai Islam yw'r "unig gwir ddatrysiad sy'n gweithio i'r DU".

Dywedodd hefyd bod Islam yn "system gynhwysfawr o lywodraethu lle mae deddfau Allah yn cael eu gweithredu ac mae cyfiawnder yn cael ei sicrhau".

Dywedodd Akmal Hanuk o Gyngor Mwslimiaid Cymru: "Nid yw'n cynrychioli barn y rhan fwyaf o Fwslimiaid. Dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf o Fwslimiaid eisiau pleidleisio ac yn mynd i wneud hynny."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd llawer o'r posteri eu tynnu erbyn prynhawn Gwener