Cynghorwyr Sir y Fflint yn gwrthod cais am losgydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wheelabrator
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r llosgydd wedi cael ei adeiladu ar Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

Mae cynghorwyr Sir y Fflint wedi gwrthod cais am ganiatâd i godi llosgydd fyddai wedi prosesu rhan helaeth gwastraff gogledd Cymru na fyddai modd ei ailgylchu.

Y bleidlais yn y pwyllgor cynllunio oedd 10-6 a dywedodd rhai eu bod yn pryderu am gyfleuster o'r math a'r maint hwn.

Mae'n debygol y bydd y penderfyniad, oedd yn groes i argymhellion swyddogion cynllunio, yn cael ei gyfeirio'n ôl am eglurhad pellach.

Byddai'r llosgydd ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn gallu cynhyrchu digon o ynni ar gyfer 30,000 o gartrefi a phrosesu 200,000 tunnell o wastraff o Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Ar hyn o bryd mae'r gwastraff yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

300 o swyddi

Roedd rhai wedi codi pryderon y byddai'r llosgydd yn effeithio ar iechyd a'r amgylchedd ond roedd adroddiad y cyngor wedi dweud y byddai cynlluniau a rheolau digonol mewn grym.

Roedd y datblygwyr Wheelabrator wedi dweud y gallai'r llosgydd fod yn weithredol erbyn 2018 a chreu hyd at 300 o swyddi yn ystod y broses adeiladu.

Byddai'r llosgydd wedi cyflogi 35 o weithwyr ynghyd â gyrwyr lori fyddai'n teithio i'r safle dros 130 o weithiau pob dydd.

Roedd y cynllun, Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru, yn fenter rhwng cynghorau Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Dinbych a Fflint.

Ym mis Ebrill 2014 fe gafodd Wheelabrator ei ddewis fel y cwmni oedd yn cael ei ffafrio ar gyfer y cytundeb gwerth £800 miliwn dros 25 mlynedd.

'Adran gyfreithiol'

Mae llefarydd ar ran Cyngor Sir y Fflint wedi dweud: "Mi wnaeth y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu benderfynu gwrthod y cais.

"Gall y Prif Swyddog Cynllunio ofyn am gyngor yr adran gyfreithiol er mwyn penderfynu a oes angen cyfeirio'r penderfyniad yn ôl i'r pwyllgor, a hynny oherwydd ei fod yn groes i'r polisi cynllunio.

"Hyd yn oed os nad yw hyn yn digwydd, bydd y cais yn cael ei anfon yn ôl at y pwyllgor er mwyn rhoi eglurhad llawn am wrthod y cais."

Straeon perthnasol