Bachgen wyth oed 'heb fwriadu lladd ei hun'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Roedd Christopher wedi cymryd rhan yn niwrnod chwaraeon ei ysgol yn gynharach yn y diwrnod

Mae crwner wedi dyfarnu nad oedd bachgen wyth oed gafodd ei ddarganfod wedi ei grogi yn ei ystafell wely ar ôl ffrae "blentynnaidd" gyda'i chwaer wedi bwriadu lladd ei hun.

Cafodd Christopher Furniss-Roe ei ddarganfod yn farw gan ei dad yn eu cartref ym Mhont-y-pŵl ar 9 Gorffennaf y llynedd.

Clywodd Grwner Gwent bod y bachgen wedi cael ei yrru i'w ystafell yn dilyn ffrae gyda'i chwaer i'w wneud â bwced.

Roedd bwced ei chwaer wedi torri rhywsut ac roedd y ferch wedi torri ei gwefus.

Yn rhoi tystiolaeth, dywedodd dad y bachgen, Jason Furniss-Roe, ei fod wedi gyrru ei fab i gymryd cawod a mynd i'w wely fel cosb.

15 munud yn ddiweddarach, aeth Mr Furniss-Roe i ystafell Christopher, oedd yn ei rannu gyda'i chwaer fach, a darganfod ei fab.

Fe wnaeth Mr Furniss-Roe berfformio cymorth cyntaf ar ei fab, ond cafodd ei gymryd i'r ysbyty a bu farw'r diwrnod wedyn ar ôl i'w beiriant bywyd gael ei droi i ffwrdd.

Dywedodd y crwner David Bowen: "Mae hi'n debygol iawn ei fod wedi cymryd arno i grogi ei hun i gael cydymdeimlad a maddeuant. Ond fe aeth pethau yn anghywir gyda chanlyniadau difrifol."

Fe wnaeth Mr Bowen ddyfarniad o farwolaeth drwy gamgymeriad.