BBC Cymru yn dechrau ar daith etholiadol

Cyhoeddwyd

Bydd BBC Cymru yn dechrau ar daith etholiadol o amgylch y wlad ddydd Llun.

Bydd rhaglenni newyddion, radio a gwasanaethau ar-lein yn profi'r tymheredd gwleidyddol mewn chwe etholaeth allweddol dros y pythefnos nesaf, gan gychwyn yn Y Barri.

Gan droedio mwy o filltiroedd ymgyrchu nag erioed o'r blaen, bydd rhaglenni a gwasanaethau BBC Cymru yn teithio o'r Barri ymlaen i Gaerfyrddin, Tregaron, Cei Connah, Llandudno cyn gorffen yng Nghaerdydd ar 1 Mai.

Bydd darllediadau byw yn cynnwys rhaglenni BBC Radio Cymru, Post Cyntaf, Rhaglen Dylan Jones, Taro'r Post a'r Post Prynhawn a rhaglenni Radio Wales gan gynnwys Eleri Sion a Good Evening Wales.

Bydd criw Newyddion 9 a Wales Today hefyd ar leoliad yn darlledu'n fyw. Bydd cyflwynwyr yn gofyn i bleidleiswyr lleol am eu barn ar y materion fydd yn effeithio eu penderfyniad pleidleisio ar 7 Mai yn ogystal â rhoi'r pwyntiau hynny gerbron y gwleidyddion.

Bydd cyfle hefyd i wylwyr a gwrandawyr ymweld â'r safleoedd darlledu i gyfarfod y cyflwynwyr. A thro disgyblion Ysgol Gyfun Bro Morgannwg fydd hi fore Llun yn Sgwâr y Brenin yn Y Barri, wrth iddyn nhw gyfweld â chyflwynydd Good Morning Wales a Morning Call, Oliver Hides am ei waith.

'Arlwy etholiadol arloesol'

"Mae hi bob amser yn braf cael mynd allan i gyfarfod pobl a siarad efo nhw am y materion sy'n eu poeni yn eu cymunedau eu hunain," medd Mr Hides.

"A thra 'mod i'n edrych ymlaen i gyfarfod disgyblion Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, rwy'n siŵr y bydd ganddyn nhw gwestiynau heriol ac anodd i mi."

Dywedodd Mark O'Callaghan, Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru: "Dyma arlwy etholiadol mwyaf arloesol a chofiadwy BBC Cymru, a bydd modd i'n cynulleidfaoedd ddilyn y siwrne i'r etholiad ar 7 Mai ar deledu, radio, dyfeisiau symudol ac ar-lein.

"Gall ein cynulleidfaoedd hefyd yn ymuno â ni ar y llwybr etholiadol wrth i ni fynd â'n gwasanaethau newyddion ar y ffordd, gan roi cyfle i bleidleiswyr drwy Gymru godi cwestiynau am y materion sy'n bwysig iddyn nhw."

Manylion y daith yn llawn:

Dydd Llun,20 Ebrill: Sgwâr y Brenin, Y Barri

Dydd Mercher: Sgwâr y Guildhall, Caerfyrddin

Dydd Gwener: Y Sgwâr, Tregaron

Dydd Llun,27 Ebrill: Coleg Cambria, Cei Connah

Dydd Mercher: Prom Llandudno

Dydd Gwener: Churchill Way, Caerdydd