Y Comisiynydd Plant newydd yn cyflwyno her i Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Athro Sally Holland yn dechrau ar ei swydd newydd ddydd Llun

Wrth ddechrau yn ei swydd newydd, mae Comisiynydd Plant Cymru yn dweud bod gormod o drafod am les plant yn digwydd ymhlith oedolion, heb glywed gan blant yn uniongyrchol.

Mae'r Athro Sally Holland, sy'n symud o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, yn dechrau yn ei rôl newydd ddydd Llun.

Yn ei gweithred gyntaf yn y swydd, mae hi wedi cyhoeddi cynlluniau i lansio ymgynghoriad er mwyn i blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru allu dweud eu dweud ynglŷn â sut gallai eu bywydau gael eu gwella.

Dywedodd ei bod yn pryderu bod rhai grwpiau o blant allan o'r golwg, a'i bod hi wedi ymroi i weithio gyda phlant a phobl ifanc wrth bennu ei blaenoriaethau yn ei rôl newydd.

'Dinasyddion actif'

"Mae rhai grwpiau o blant allan o'n golwg - plant sydd mewn gofal, plant ag anableddau, plant â phroblemau iechyd meddwl, i enwi ond ychydig," meddai'r Athro Holland.

"Dydw i ddim eisiau iddyn nhw ddiflannu o'r hyn rydyn ni'n gallu ei weld. Dydw i ddim eisiau iddyn nhw fod yn ddinasyddion goddefol. Yn hytrach, dylen nhw gael eu galluogi i fod yn ddinasyddion actif, sy'n gofyn llawer, ac yn cyfrannu hefyd.

"Yr her i bob un ohonom yw creu gwlad sy'n gosod gwerth ar blant fel dinasyddion yma, nawr."

Eleni bydd yr Athro Holland, ynghyd â Chomisiynwyr Plant eraill y DU, yn adrodd i'r Cenhedloedd Unedig ynghylch perfformiad Llywodraethau'r DU ynglŷn â hawliau plant.

'Hybu hawliau plant'

Mae'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, wedi croesawu'r Athro Holland i'w rôl newydd.

"Dylai ei phrofiad ym meysydd gwaith cymdeithasol a hawliau plant a'i hymrwymiad i rymuso plant a phobl ifanc ei gwneud yn llysgennad effeithiol drostynt," meddai.

"Mae gan Gymru hanes cryf o hybu hawliau plant, ac rwy'n edrych ymlaen at weithio'n agos gyda'r Athro Holland i sicrhau bod hyn yn parhau."