Corau Cymru: Eleri Roberts yn ennill y dwbl

  • Cyhoeddwyd
TlwsFfynhonnell y llun, S4c

Côr Heol y March o'r Bont-faen oedd enillwyr cystadleuaeth Côr Cymru 2015 yn Aberystwyth nos Sul.

Golygai'r fuddugoliaeth honno, bod arweinydd y côr, Eleri Roberts, wedi cyflawni'r dwbl dros y penwythnos. Wedi i gôr arall dan ei harweinyddiaeth, Côr Ysgol Iolo Morgannwg, Y Bont-faen, ennill Gwobr Côr Cymru Cynradd.

Cafodd y gystadleuaeth newydd honno, ar gyfer ysgolion cynradd, ei chynnal nos Sadwrn.

Mae modd gweld lluniau tu ôl i'r llenni o gystadleuaeth Côr Cymru yn ein hadran Cylchgrawn.

Wrth drafod ei llwyddiant gyda Shân Cothi ar BBC Radio Cymru, dywedodd Eleri Roberts: "Dwi'n teimlo braidd yn emosiynol, dwi on Cloud 9. Mae wedi bod yn brofiad anhygoel i fi ac i'r plant.

"Dwi wedi bod yn gwylio'r gystadleuaeth arbennig yma ers blynydde, gweld safon y corau a gweld yr arweinwyr yn gweithio mor galed.

"Mae'r gystadleuaeth wedi gwneud cymaint i gorau a cherddoriaeth yng Nghymru."

Dwbl arall

Nid Eleri Roberts oedd yr unig arweinydd i brofi penwythnos go arbennig - gyda Pharti Llwchwr yn ennill gwobr 'Dewis y Gwylwyr' yng nghystadleuaeth Côr Cymru, a'i harweinydd, Janet Jones, yn ennill tlws yr arweinydd.

Y pum côr gyrhaeddodd rownd derfynol y gystadleuaeth oedd Cywair o Gastell Newydd Emlyn enillydd categori'r corau cymysg, Côr Heol y March o'r Bont-faen enillwyr categori'r corau plant, Parti Llwchwr o gategori'r corau merched, Ysgol Gerdd Ceredigion o gategori'r corau ieuenctid ac enillydd rownd y corau meibion, Bechgyn Bro Taf o Gaerdydd.

Y pedwar côr wnaeth gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth corau ysgolion cynradd Cymru oedd Côr Ysgol Iau Llangennech, Ysgol Gymraeg Teilo Sant (Llandeilo), Côr Ysgol y Wern (Llanisien, Caerdydd) a Chôr Ysgol Iolo Morganwg (Y Bont-faen).

Mae cystadleuaeth Côr Cymru yn cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn ers 2003, ac enillydd y gystadleuaeth yn 2013 oedd Côr y Wiber o Gastell Newydd Emlyn.

Am luniau o gystadleuaeth Côr Cymru ewch i adran Cylchgrawn Cymru Fyw.