Heddlu'n ymchwilio i ymosodiad rhyw

McDonalds Pensarn Image copyright Google
Image caption Digwyddodd yr ymosodiad honedig ger McDonalds Pensarn fore Sul

Mae llanc 15 oed wedi cael ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth gan heddlu sy'n ymchwilio i ymosodiad rhyw honedig ger Caerfyrddin.

Cafodd yr heddlu eu galw i fwyty McDonalds ym Mhensarn am tua 09:55 fore Sul, 19 Ebrill.

Deellir bod y ferch a ddioddefodd yr ymosodiad o oed ysgol gynradd - hynny yw 11 oed neu iau.

Mewn datganiad fore Llun dywedodd Heddlu Dyfed Powys:

"Mae'r heddlu yng Nghaerfyrddin yn ymchwilio i honiad o ymosodiad rhyw ar ferch ifanc yn McDonalds Pensarn, Caerfyrddin, a ddigwyddodd fore Sul.

"Fe ymatebodd yr heddlu i alwad ac fe gafodd y safle ei gau am gyfnod er mwyn cynnal archwiliad fforensig.

"Mae swyddogion arbenigol yn rhoi cefnogaeth a chymorth i'r ferch a'i mam.

"Fe gafodd bachgen 15 oed ei arestio a'i rhyddhau ar fechnïaeth wrth i ymchwiliad yr heddlu barhau."

Mae llefarydd ar ran McDonalds wedi dweud eu bod yn cydweithio gyda'r heddlu fel rhan o'r ymchwiliad.