Morgan a Sara yn chwarae cuddio...

  • Cyhoeddwyd
Morgan a Sara

30 mlynedd ar ôl i Morgan Hopkins a Sara Lewis gwrdd am y tro cyntaf yn sioe ieuenctid Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 1985, bydd y ddau yn cydweithio eto ar sioe uwchradd yr ŵyl yng Nghaerffili.

30 o bobl ifanc sydd yn y sioe, o Ysgolion Cwm Rhymni, Rhydywaun a Gwynllyw.

Morgan sydd yn cyfarwyddo'r sioe 'Chwarae Cuddio', gyda Sara yn ysgrifennu'r sgript a geiriau'r caneuon.

Roedd y ddau yn rhan o sioe ieuenctid 'Merch y Blodau' yn 1985, gyda Morgan ar y pryd yn ddisgybl yn Ysgol Cwm Rhymni a Sara yn Ysgol Rhydfelen.

Mae Chwarae Cuddio yn stori gyfoes sydd yn edrych ar sut mae pobl yn chwarae cuddio gyda'i gilydd, yn arbennig ar wefannau cymdeithasol, gan greu persona sy'n hawdd i guddio tu ôl iddo er mwyn bod yn feirniadol neu'n gas.

Roedd y ddau eisiau creu stori gyfoes, oedd yn berthnasol i fywydau pobl ifanc.

'Dim castell, caws na glo'

Dywedodd Morgan: "Y bwriad o'r dechrau oedd creu sioe oedd yn berthnasol iddyn nhw. Ges i sgwrs gyda'r criw ifanc sbel yn ôl pan nes i addo na fyddwn i ddim yn gwneud sioe yn ymwneud gyda'r castell na chaws na glo na dim byd tebyg i hynny, gan mod i eisiau sioe oedd yn berthnasol iddyn nhw heddiw.

"Yn ogystal â'r stori gyfoes, mae gennym ni hefyd goreograffydd gwych o'r enw Holly Parker sy'n dysgu'r criw i ddawnsio - ar steil Motown!

"Mae'r criw wrth eu boddau - mi oeddwn i yn poeni ar y dechrau y byddai un neu ddau yn ceisio cuddio yn y cefn ond mae Holly wedi gwneud yn siŵr na all neb guddio trwy ffeirio'r criw sydd yn y blaen, ac mae pawb wrth eu boddau."

Mae'r stori yn dilyn hanes dwy chwaer sydd yn symud i mewn i'r ardal a sut mae'r ddwy yn delio gyda grwpiau cymdeithasol gwahanol o fewn eu hysgol newydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymarferion wedi dechrau, a'r criw yn edrych ymlaen at berfformio

Yn ôl Sara: "Dwy chwaer yn cuddio oddi wrth eu llys-dad, sydd yn ddyn eithaf 'dodgy', yw canolbwynt y sioe.

"Maent wedi colli eu mam ac mae'r chwaer hynaf yn chwarae rhan eithaf allweddol yn arestio ei llys-dad.

"O ganlyniad, mae angen iddyn nhw guddio er mwyn eu diogelwch eu hunain ac mae'r stori yn carlamu mlaen o hynny!"

"Cyn dechrau sgwennu unrhyw sgript mi ydw i yn ceisio cwrdd â'r criw sydd yn y sioe, er mwyn i mi deilwra'r sioe ar gyfer y cast - mi ydw i wedyn yn gallu yn dod i adnabod y criw a gweld pa brif gymeriadau fyddai'n gweddu i bwy."

'Criw ffantastig'

Dywedodd Morgan, "Mae gennym ni griw ffantastig, dwi wedi rhyfeddu gyda nhw! Mae un neu ddau yn mynd i glybiau drama lleol, ond mae hwn yn gyfle bythgofiadwy iddyn nhw.

"Dw i dal yn ffrindiau gyda nifer o'r criw nes i gyfarfod nôl yn 1985 yn sioe'r Urdd - hwnnw oedd un o brofiadau gorau fy mywyd i.

"Dw i hefyd wrth fy modd yn cael mynd nôl i fy ardal enedigol i weithio. Dwi'n wreiddiol o Fargoed ac mae cael gweithio gyda phobl ifanc o'r un anian a mi yn anhygoel - dwi heb chwerthin gymaint ers blynyddoedd.

"Mae pobl y cymoedd yn unigryw iawn - yn ddi-flewyn ar dafod, onest nes ei fod yn brifo ond yn gwerthfawrogi cael cyfle. Mae'n hawdd iawn iawn siarad ac ymwneud â nhw!"