Amelia Jones: Cychwyn achos yr amddiffyniad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae'r llys yn yr achos yn erbyn dyn o Gwmbrân, sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio ei wyres, wedi clywed ei fod yn gwadu ei "gwasgu neu ei thynnu".

Mae Mark Jones, sy'n gwadu llofruddio Amelia Jones dair blynedd yn ôl, yn rhoi tystiolaeth ar gychwyn achos yr amddiffyniad yn Llys y Goron Casnewydd.

Gofynnwyd iddo gan y bargyfreithiwr ar ran yr amddiffyniad: "A wnaethoch chi wasgu neu dynnu Amelia?"

Atebodd: "Naddo".

Dywedodd Mr Jones bod y digwyddiad ym maes parcio Asda ar 6 Tachwedd 2012, pan wnaeth Amelia ymddwyn yn ofidus, wedi'i achosi gan chwaer Amelia yn "cicio'r sedd babi".

Mi wnaeth Mark Jones gyfaddef dweud celwydd am fod â phroblemau meddygol difrifol a dweud celwydd am fodolaeth meddyg, Dr Hughes.

Mae Mark Jones yn gwadu llofruddiaeth ac mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol