Dyn wedi marw mewn damwain jac codi baw

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau bod dyn 22 oed wedi marw ar ôl digwyddiad gyda jac codi baw.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Cross Hands, Sir Gaerfyrddin, am 08:05 fore Mawrth.

Bu farw'r dyn yn y fan a'r lle.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bod ail ddyn wedi'i gludo i Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli am archwiliad.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth ambiwlans: "Cafodd car ymateb brys a dau ambiwlans eu hanfon i'r lleoliad, ond yn anffodus, roedd un dyn wedi marw."

Mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi cael eu hysbysu.