Etholiad 2015: Llafur Sosialaidd 'am ddod â chyfalafiaeth i ben'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Blaid Lafur Sosialaidd- dan adain cyn lywydd yr NUM, Arthur Scargill - yn ymgeisio am wyth sedd yng Nghymru

Bydd cyn-arweinydd y glowyr, Arthur Scargill yn galw am ddiwedd i gyfalafiaeth wrth iddo lansio maniffestio etholiad y Blaid Lafur Sosialaidd ym Mhort Talbot ddydd Mawrth.

Mae'r blaid yn galw am 90% o uchafswm cyfradd treth ar gyflogau dros £300,000, gadael yr Undeb Ewropeaidd er mwyn arbed £170bn y flwyddyn a gostwng gwariant amddiffyn.

Yn ogystal, mae'r blaid yn addo treth ar elw banciau er mwyn ariannu miliwn o gartrefi newydd neu rai wedi eu hadnewyddu, a gwladoli'r holl systemau trafnidiaeth.

Mae holl ymgeiswyr y Blaid Lafur Sosialaidd - wyth ohonyn nhw - yn ymgeisio am sedd yng Nghymru.

"Dyw polisïau'n plaid ni ddim yn ceisio lleddfu'r trafferthion ariannol gafodd eu creu gan y system gyfalafol drwy dorri gwariant cyhoeddus ac achosi rhagor o boen i bobl sy'n gweithio; yn hytrach, gwneud i'r rhai sy'n gyfrifol dalu am eu troseddau," meddai Mr Scargill yng nghyflwyniad y maniffesto.

Mae gan Lafur Sosisalaidd hefyd addewid i roi diwedd ar ynni niwclear a lansio polisi ynni integredig, wedi ei selio ar ddiwydiant pyllau glo cyhoeddus ac ynni adnewyddol.

A beth am y pleidiau eraill ddydd Mawrth?

Mae llefarydd ynni'r blaid Lafur, Caroline Flint yn ymweld â lleoliad prosiect lagŵn arfaethedig yn Abertawe.

Mae'r blaid Geidwadol yn galw am rewi treth y cyngor, a Phlaid Cymru yn ymgyrchu yn Sir Gâr am well gwasanaeth bang-eang a ffôn symudol mewn ardaloedd gwledig.