Ymgyrch Pallial: Cychwyn achos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Geoff Abbott

Mae'r achos wedi cychwyn yn erbyn saith o ddynion sy'n wynebu cyhuddiadau o gam-drin pump o fechgyn yn rhywiol yn ardal Wrecsam yn y 1970au a 1980au.

Mae'r achos, sydd wedi'i gyflwyno o ganlyniad i Ymgyrch Pallial yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol i honiadau o gam-drin plant hanesyddol, yn cael ei gynnal yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Roedd yr achwynwyr yn blant rhwng 10-15 oed pan honnir i'r troseddau ddigwydd.

Mae'r diffynyddion, Mark Grainger arferai cael ei adnabod fel Gary Cooke, sy'n 64 oed o Gaerlŷr, yn gwadu 17 cyhuddiad o gam-drin rhywiol, David Lightfoot, 72 oed o Ellesmere Port, yn gwadu 10 cyhuddiad, y cyn-gyflwynydd radio Roy Norry, 55 oed o Gei Connah yn gwadu wyth cyhuddiad o gam-drin rhywiol, Keith Stokes, 62 oed o Farndon yn Swydd Caer yn gwadu saith cyhuddiad, George Phoenix, 63 oed o Wrecsam, yn gwadu un cyhuddiad, Roger Griffiths, 76 oed o Wrecsam, yn gwadu dau gyhuddiad o gam-drin rhywiol ac Edward Huxley, o Maidenhead, yn gwadu dau gyhuddiad.

Bechgyn bregus

Yn ei datganiad agoriadol dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Eleanor Laws QC, mai cartref Gary Cooke yn Wrecsam fyddai canolbwynt yr achos.

Dywedodd bod pob un o'r diffynyddion, oni bai am Keith Stokes, efo rhyw fath o gysylltiad â Cooke, a'u bod wedi cam-drin bechgyn ifanc oedd yn ymweld â'i gartref.

Dywedodd bod y bechgyn 10-15 oed wedi cael eu cam-drin yn rhywiol, gan sawl aelod o'r grŵp.

Aeth ymlaen i ddweud y byddai'r bechgyn yn ymgasglu yn y tŷ i wylio ffilmiau pornograffig, eu bod yn cael eu "cymell i yfed" ac yn derbyn cyffur, amyl nitrad, cyn cael eu cam-drin yn rhywiol.

Dywedodd Miss Laws bod y bechgyn yn "fregus" a bod rhai ohonyn nhw ar ben eu hunain oherwydd amgylchiadau teuluol a bod y bechgyn wedi eu "dewis am y ffaith y gallai'r diffynyddion ecsploetio eu hieuenctid ac unrhyw drafferthion yn eu bywydau."

Disgrifiodd sut roedd y bechgyn yn cael eu cam-drin yng nghartref Cooke, ynghyd â chael eu cludo mewn ceir i gyfeiriadau eraill, ac i far, Snowy's Bar, oedd un o'r diffynyddion eraill, David Lightfoot, yn berchen arno.

Mae'r saith diffynnydd yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn eu herbyn.

Mae disgwyl i'r achos bara am hyd at wyth wythnos, a bydd yn parhau ddydd Gwener.