Mwy o gwynion am gamdrin anifeiliaid yn fwriadol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, RSPCA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ceffyl yma o Hwlffordd 25% rhy denau pan gafodd ei ddarganfod gan yr RSPCA

Fe wnaeth nifer y cwynion gafodd eu gwneud am gam-drin anifeiliaid yn fwriadol gynyddu yng Nghymru y llynedd, yn ôl yr RSPCA.

Fe wnaeth yr elusen ddelio gyda 1,389 o gwynion, cynnydd o 100 ar y flwyddyn cynt.

Roedd yr achosion yn cynnwys ci bach gydag anaf i'w ben gafodd ei daflu i afon yn y Rhondda, cŵn gyda salwch difrifol yn effeithio ar eu croen ym Mhrestatyn a cheffyl oedd llawer rhy denau yn Hwlffordd.

Roedd cwynion eraill yn ymwneud â churo, ymladd a gwenwyno anifeiliaid.

Ffynhonnell y llun, RSPCA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan y ci yma o Aberystwyth salwch yn effeithio ar ei groen, a hefyd haint ar ei lygaid a'r glustiau

Er hynny, fe wnaeth nifer y bobl gafodd eu canfod yn euog o droseddau ostwng o 79 yn 2013 i 47 y llynedd.

Dywedodd yr elusen eu bod wedi bod yn llwyddiannus ym mhob un o'u hachosion llys am gam-drin.

Ond, dywedodd Uwcharolygydd RSPCA Cymru, Martyn Hubbard: "Mae'n bryderus iawn ein bod yn dal i dderbyn dros 1,300 o gwynion am anifeiliaid sy'n dioddef oherwydd camdriniaeth fwriadol.

"Mae'r rhan fwyaf o'r cwynion rydyn ni'n eu derbyn yn ymwneud â chael eu hesgeuluso neu ddim yn derbyn y gofal iawn ac yn aml fe allwn ni wella hynny drwy gynnig cyngor lles."