Cyngor Sir Penfro am adolygu cynllun ceir dadleuol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pembrokeshire Herald
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Bryn Parry Jones yn gyrru car Porsche Panamera oedd wedi ei dalu amdano gydag arian cyhoeddus

Mae cynghorwyr Sir Penfro wedi cytuno i gynnal adolygiad o gynllun ceir corfforaethol y sir.

Mae'r cynllun dadleuol yn cael ei ddefnyddio gan fwy na 20 o reolwyr ar gost o dros £115,000.

Daw'r penderfyniad wedi iddi ddod i'r amlwg fod cyn Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro, Bryn Parry-Jones wedi cael benthyg car Porsche gwerth £90,000.

Roedd Porsche Panamera Bryn Parry Jones yn costio £2,167.46 y mis i'r cyngor, ac roedd rhaid iddyn nhw dalu £8,669.84 i ddod â'r cytundeb llogi i ben.

Ers hynny mae'r cyngor wedi cadarnhau wrth BBC Cymru fod 21 o brif swyddogion y cyngor yn gallu hawlio ceir les fel rhan o'u cytundebau, a bod hyn yn costio £119,000 y flwyddyn iddyn nhw, sydd yn is na'r mwyafswm posib o £185,000 ar gyfer taliadau o'r fath.

Mewn cyfarfod ddydd Mercher, fe bleidleisiodd pwyllgor o uwchswyddogion y cyngor o blaid cynnig gan y cynghorydd Bob Kilmister i adolygu'r cynllun, wedi iddo ddweud wrth aelodau ei fod eisiau osgoi sefyllfa arall debyg i un Mr Parry-Jones.

Straeon perthnasol