BBC Cymru Fyw

Cyngor Sir Penfro am adolygu cynllun ceir dadleuol

Published
image copyrightPembrokeshire Herald
image captionRoedd Bryn Parry Jones yn gyrru car Porsche Panamera oedd wedi ei dalu amdano gydag arian cyhoeddus

Mae cynghorwyr Sir Penfro wedi cytuno i gynnal adolygiad o gynllun ceir corfforaethol y sir.

Mae'r cynllun dadleuol yn cael ei ddefnyddio gan fwy na 20 o reolwyr ar gost o dros £115,000.

Daw'r penderfyniad wedi iddi ddod i'r amlwg fod cyn Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro, Bryn Parry-Jones wedi cael benthyg car Porsche gwerth £90,000.

Roedd Porsche Panamera Bryn Parry Jones yn costio £2,167.46 y mis i'r cyngor, ac roedd rhaid iddyn nhw dalu £8,669.84 i ddod â'r cytundeb llogi i ben.

Ers hynny mae'r cyngor wedi cadarnhau wrth BBC Cymru fod 21 o brif swyddogion y cyngor yn gallu hawlio ceir les fel rhan o'u cytundebau, a bod hyn yn costio £119,000 y flwyddyn iddyn nhw, sydd yn is na'r mwyafswm posib o £185,000 ar gyfer taliadau o'r fath.

Mewn cyfarfod ddydd Mercher, fe bleidleisiodd pwyllgor o uwchswyddogion y cyngor o blaid cynnig gan y cynghorydd Bob Kilmister i adolygu'r cynllun, wedi iddo ddweud wrth aelodau ei fod eisiau osgoi sefyllfa arall debyg i un Mr Parry-Jones.

Straeon perthnasol

  • Cyngor: £8,669.84 i ddod â chytundeb Porsche i ben