Mark Hughes: Dylai Bale aros yn Madrid

Gareth Bale Image copyright Getty Images

Dylai Gareth Bale wrthsefyll unrhyw demtasiwn i adael Real Madrid a dychwelyd i'r Uwch Gynghrair yn ôl cyn reolwr Cymru, Mark Hughes.

Fe ymunodd Bale, sy'n 25 oed, â'r clwb yn Sbaen o Tottenham Hotspur am ffi oedd yn record byd o £85.3m yn 2013.

Fe enillodd y Cymro Gynghrair y Pencampwyr yn ei dymor cyntaf, ond mae wedi derbyn dipyn o feirniadaeth yn ystod ei ail dymor gyda'r clwb.

"Mae wedi gwneud popeth yn iawn hyd yma, ac yn cael effaith enfawr yno, ond os yw'n gallu, dylai aros mor hir ag y gallai," meddai Hughes, a dreuliodd gyfnod yn chwarae pêl-droed yn Sbaen.

Ni lwyddodd Bale i chwarae yn y gêm go-gynderfynol Cynghrair y Pencampwyr, lle llwyddodd Real Madrid i drechu eu gelynion Atletico Madrid o un gôl i ddim, oherwydd anaf i'w goes.

Mae'r Cymro wedi bod yn destun rhywfaint o feirniadaeth ar y cyfryngau Sbaeneg, ac roedd ymhlith nifer o chwaraewyr Madrid a dderbyniodd ymosodiadau ar eu ceir gan gefnogwyr yn dilyn colled yn erbyn Barcelona.

Image copyright Getty Images
Image caption Fe ymunodd Mark Hughes a Gary Lineker gyda Barcelona yn 1986

Mae Bale wedi cael ei gysylltu gyda Manchester United a Chelsea, ond mae Hughes yn dweud mai Sbaen yw'r lle gorau i gyn-chwaraewr Southampton.

Gadawodd Hughes Manchester United i ymuno â Barcelona yn 1986, yr un pryd ac ymosodwr Lloegr, Gary Lineker, dan arweinyddiaeth yr hyfforddwr Terry Venables.

Fe gyfaddefodd Hughes ei fod wedi gwneud camgymeriad yn gadael Sbaen ar ôl un tymor, ac mae'n dweud fod Bale yn ffodus o gael cefnogaeth ei deulu yn Madrid.

"Mae'n gyfle arbennig iddo," meddai Hughes wrth Adran Chwaraeon BBC Cymru.

"O brofiad personol mae'n hawdd gwneud y camgymeriad o feddwl mai dim ond am ychydig o amser y dylai chwaraewr o'r wlad hon fynd i chwarae dramor - rhywbeth sy'n gwbl anghywir.

"Pan fyddwch yn cael y cyfle i fynd i glwb fel Barcelona neu Real Madrid, mae'n rhaid i chi fynd yno gyda'r bwriad eich bod yn mynd i aros yno mor hir ag y gallwch, hyd nes eich bod mewn gwirionedd yn cael eich cicio allan o'r clwb.

"Es i yno pan oeddwn yn 23, ond yr oeddwn yn ifanc ac yn ddi-briod. Roedd yn anodd - roeddwn allan yno ar fy mhen fy hun ar adegau.

"Ond os oes gennych rwydwaith o gefnogaeth dda, fel sydd gan Gareth yn ôl pob sôn, byddwn i'n dweud wrtho am aros yno cyhyd ag y gall."