Darganfod achos a thriniaeth asthma?

Cyhoeddwyd

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd wedi darganfod, am y tro cyntaf, achos posib asthma, ynghyd â chyffur all gynnig triniaeth newydd.

Mae ymchwil wedi'i gyhoeddi ddydd Mercher gan ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd, oedd yn cydweithio gyda gwyddonwyr o Goleg y Brenin, Llundain a Chlinig Mayo yn yr Unol Daleithiau, yn disgrifio'r rhan sy'n cael ei chwarae gan dderbynnydd synhwyro calsiwm (DSC) wrth achosi asthma.

Mae asthma yn effeithio ar 300 miliwn o bobl ar draws y byd.

Mae'r ymchwil hefyd yn pwysleisio bod cyffuriau, sy'n cael eu hadnabod fel calcilytics, yn gallu effeithio ar y derbynnydd synhwyro calsiwm er mwyn atal y symptomau sy'n gysylltiedig ag asthma.

'Cyffrous iawn'

Mae'r symptomau'n cynnwys culhau'r llwybr anadlu, enyniad y llwybr anadlu ac aflonyddu ar y llwybr anadlu, gan arwain at broblemau anadlu.

Dywedodd un o'r gwyddonwyr arweiniodd yr ymchwil, yr Athro Daniela Riccardi, o Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Caerdydd: "Mae ein casgliadau yn gyffrous iawn.

"Am y tro cyntaf rydym ni wedi darganfod cyswllt rhwng enyniad y llwybr anadlu, gall gael ei achosi gan ffactorau amgylcheddol, megis alergeddau, mŵg sigarennau a mŵg ceir, ac aflonyddwch yn y llwybr anadlu mewn asthma alergaidd.

"Mae ein hymchwil yn dangos sut mae'r ffactorau yma'n rhyddhau cemegion sy'n effeithio ar dderbynyddion synhwyro calsiwm yn y llwybr anadlu, gan arwain at symptomau asthma fel culhau, aflonyddu ac enyniad yn y llwybr anadlu.

"Rydym ni wedi dangos mai drwy ddefnyddio cyffuriau calcilytics mae modd atal effaith derbynyddion synhwyro calsiwm gan gael gwared ar yr holl symptomau.

'Mynd i'r afael ag achos asthma'

Dywedodd Dr Samantha Walker, Cyfarwyddwr Ymchwil a Pholisi Asthma UK, oedd yn rhannol gyfrifol am ariannu'r ymchwil:

"Mae'r darganfyddiad cyffrous hwn yn ein galluogi, am y tro cyntaf, i fynd i'r afael â beth sy'n achosi symptomau asthma.

"Nid yw 5% o bobl gydag asthma yn ymateb i driniaethau presennol, felly gall datblygiadau mewn gwaith ymchwil weddnewid bywydau cannoedd o filoedd o bobl.

"Pe bai'r ymchwil hwn yn llwyddiannus efallai y gwelwn ni driniaeth newydd ar gyfer asthma mewn ychydig flynyddoedd.

Tra bod y rhan helaeth o bobl gydag asthma yn gallu rheoli eu cyflwr yn effeithiol, nid yw tua 5% o gleifion yn ymateb i driniaethau presennol.

Mae tua 90% o'r arian sy'n cael ei wario ar y cyflwr, yn cael ei wario ar y lleiafrif yma.

Straeon perthnasol