Dedfryd arall i droseddwr rhyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dedfryd arall: Jason Beynon

Mae dyn o Abertawe, oedd wedi'i garcharu am geisio cipio bachgen ysgol 11 oed, wedi cael dedfryd arall, y tro hwn am ymosodiad rhywiol ar blentyn fwy na 20 mlynedd yn ôl.

Mae Jason Beynon, 41 oed, wedi derbyn dedfryd o ddwy flynedd a hanner am ymosod yn rhywiol ar y plentyn.

Ym mis Chwefror fe gafwyd Beynon yn euog o ymosodiad rhywiol difrifol ar fachgen ysgol oedd yn gyfaill iddo yn y 1990au cynnar.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod y dioddefwr diweddaraf wedi cysylltu â'r awdurdodau ar ôl darllen bod Beynon wedi cael ei garcharu am dair blynedd a hanner am geisio cipio bachgen 11 oed yng Ngorseinon ym Mawrth 2014.

18 mis

Roedd y troseddau dros gyfnod o 18 mis a'r un gyntaf mewn tŷ bach parc gwyliau.

"Fe weles i adroddiade yn y wasg a doedd dim dewis ond rhoi gwybod i'r awdurdode," meddai'r dioddefwr.

"Bob dydd wy'n cofio beth wna'th Jason Beynon i fi. Mae wedi bod yn galed delio gyda hyn ... fe dries i ladd 'yn hunan.

"Sdim ots pryd digwyddodd hyn ... dyle dioddefwr roi gwybod i'r heddlu."

Bydd yr ail ddedfryd yn dechrau pan fydd yr un gyntaf yn dod i ben ym mis Rhagfyr.