Torri tywarchen gynta' Eisteddfod yr Urdd

Cyhoeddwyd

Dydd Mercher fe gafodd y dywarchen gyntaf ei thorri ar safle Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015, i nodi dechrau ar y gwaith o adeiladu'r Maes.

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar dir Llancaiach Fawr ger Nelson.

Yn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod: "Mae'n amser cyffrous iawn pan fydd y gwaith yn dechrau ar y Maes, a'r criw adeiladu yn cymryd yr awenau.

"Mae'n anhygoel beth y gallan nhw ei gyflawni mewn pum wythnos yn trawsnewid cae gwyrdd yn safle gweithredol yn barod i groesawu ieuenctid a theuluoedd o bob cwr o Gymru."

Mae disgwyl hyd at 90,000 o ymwelwyr yn yr eisteddfod ddiwedd Mai.

Yn ystod yr wythnos gyntaf, bydd y trac-fyrddau yn cael eu gosod, gyda'r prif strwythurau yn yr ail wythnos.

Y gobaith yw y bydd y pafiliwn wedi ei godi erbyn y drydedd wythnos gyda'r strwythurau llai a'r stondinau yn yr wythnosau olaf.

Fe fydd plasty Llancaiach Fawr yn rhan o'r Maes eleni, gydag ambell stiwdio rhagbrofion yn yr adeiladau.

O ganol Mai, bydd y Ganolfan Groeso ar y safle ar agor i'r cyhoedd. Yno bydd modd galw gydag unrhyw ymholiad, prynu tocynnau dydd ar gyfer yr Eisteddfod a thocynnau ar gyfer y cyngherddau nos.

Cyngherddau'r wythnos

Nos Sadwrn 23 Mai a nos Lun, 25 Mai - Y sioe uwchradd, 'Chwarae Cuddio' yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.

Nos Sul, 24 Mai - Cyngerdd agoriadol yn y pafiliwn, gydag Alex Jones, Tim Rhys Evans, Matt Johnson, Only Boys Aloud, Kizzy Crawford, Huw Euron, Enlli Parri, Adran Bro Taf, Band Tredegar a chast sioeau cynradd ac uwchradd yr Eisteddfod

Nos Fawrth, 26 Mai - Y sioe gynradd, bydd dros 100 o blant cynradd ardal yr Eisteddfod yn perfformio sioe gerdd o'r enw 'Y Dyn na Fu Erioed'

Straeon perthnasol