Johanna Powell: Corff yn dychwelyd adref

Cyhoeddwyd

Bydd corff golygydd lluniau gydag Adran Newyddion BBC Cymru, fu farw mewn damwain cwch yn Laos, yn dychwelyd i Brydain ddydd Iau.

Mae disgwyl i gorff Johanna Powell gael ei hedfan o Bangkok yng Ngwlad Thai i Faes Awyr Heathrow, cyn cael ei ddychwelyd i'w phentref genedigol, Pontypridd, ble bydd ei hangladd yn cael ei gynnal.

Roedd Ms Powell, 37 oed, oedd yn byw yng Nghaerdydd, ar wyliau gyda thri ffrind pan wnaeth y cwch roedden nhw arni droi wyneb i waered ar Afon Mekong, ger Pak Bang ar 11 Ebrill.

Nid oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer yr angladd, ond dywedodd ei brawd yng nghyfraith, Dean Price, bod y teulu'n gobeithio gallu gwneud y trefniadau cyn bo hir.

Dywedodd Mr Price: "Rydym yn falch bod Jo wedi dychwelyd adref."

Mi wnaeth naw o dwristiaid eraill - gan gynnwys chwech o Brydain - a thri o griw'r cwch lwyddo i oroesi'r ddamwain.

Mae tri ffrind Johanna Powell wedi dychwelyd i'r DU.

Mae llyfr ble gall pobl dalu teyrnged i Johanna Powell wedi'i osod yng nghyntedd pencadlys BBC Cymru yn Llandaf, Caerdydd.

Dywedodd Mr Price: "Mae hynny'n neis iawn, ac yn garedig dros ben. Mae wedi cael ei drefnu mewn modd sensitif iawn."

Straeon perthnasol