Hapus ar y naw!

  • Cyhoeddwyd
9Bach yn perfformio ar y noson gyda Chôr y Penrhyn
Disgrifiad o’r llun,
9Bach yn perfformio ar y noson gyda Chôr y Penrhyn

Mae'r band 9Bach yn dathlu ar ôl i'w record Tincian gipio'r wobr am yr albwm gorau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd ar 22 Ebrill.

Buodd Lisa Jên, prif leisydd 9Bach, yn trafod ei llwyddiant ar Raglen Dylan Jones ar BBC Radio Cymru.

Pan nes di glywed fod Tincian yn fuddugol, beth oedd dy deimladau?

"Roedd yn ofnadwy o rhyfedd. Ro'n ni'n eistedd yna, i gyd yn gafael llaw, ac yn clywed Clare Teal, oedd yn cyflwyno'r wobr, yn dweud ma'r band ma'n arloesi ac yn 'pwshio'r boundaries' ac o'n ni'n meddwl, ie ie, ni 'di rheina, 'da ni wedi ennill.

Disgrifiad o’r llun,
Lisa Jên, gydag Idris Morris Jones o raglen 'Sesiwn Fach' Radio Cymru, yn trin ei gwobr gyda'r parch haeddiannol

"Ond wedyn dywedodd... "ond wedi cadw at y gwreiddiau gwerin"... a wedyn o'n ni'n mynd... o na, dim ni 'di rheina. Roedd o fel rhyw don mawr yn mynd a dod... rhyw fath o dyndra anhygoel o ofn ag ecseitio.

"Ond wedyn dyma nhw'n dechrau sôn am Gymru a chanu'n Gymraeg ac ecseitio'n lân, ond oedd o'n deimlad eithaf sŵreal hefyd.

"Mewn ffordd o'n ni'n gorfod ymddwyn yn ddoeth, oherwydd o fewn rhyw ddeg munud o'r enwebiad, o'n ni'n gorfod canu'n fyw ar y llwyfan gyda Chôr y Penrhyn.

"Felly roedd na rhyw deimlad o fethu ymhyfrydu a mwynhau'r foment achos o'n ni'n gorfod cadw at rhyw lefel broffesiynol gan ein bod ni'n chwarae cyn hir, ar y llwyfan, o flaen pawb."

Disgrifiad o’r llun,
Nôl am hoe i'r gwesty cyn y noson... a phenderfynu pa sgidiau i wisgo?

Oedd y ffaith bod 9Bach wedi cael gwahoddiad i berfformio ar y noson yn rhyw fath o gliw eich bod chi efallai wedi ennill?

"Na, dim o gwbl. O'n nhw wedi gofyn i ni chwarae rhai misoedd cyn i ni sylweddoli ein bod ni wedi cael ein henwebu, felly roedd hi'n fraint cael gwybod fod nhw wedi gofyn i ni chwarae yn y lle cyntaf, ac roeddwn ni wedi ecseitio'n lân am hynny heb sôn am gael ein henwebu hefyd.

"Wedyn mi gawson ni rhyw deimlad rhyfedd o ddim yn gwybod am ba un i fod fwyaf ecseited... yr enwebiad neu'r cyfle i berfformio."

Mae hi wedi bod yn flwyddyn arbennig iawn i chi fel band. Pa mor arwyddocaol oedd cael cytundeb i gyhoeddi'r albwm ar label cerddor mor adnabyddus â Peter Gabriel?

"Mae 'di golygu'r byd i ni, heb i ni sylweddoli fod ei angen.

"'Da ni'n fand, 'da ni 'di bod gyda'n gilydd ers naw mlynedd a heb gael yr angen na'r awch 'ma i fod yn neb na gwneud dim byd i fod yn enwog.

"Jyst gwneud pethau o'n calon ac efo gonestrwydd. Mae'r ffaith ein bod ni wedi cael label mor fawr â 'Real World Records' tu cefn i ni ac yn derbyn beth o'n ni'n wneud heb gwestiynu, wel, mae'n angenrheidiol.

"Rwan ma'n records ni'n mynd allan dros y byd i gyd. Mae hynna'n golygu lot.

"Os cliciwch chi'ch bysedd, mae'ch recordiau'n cael eu rhyddhau yn America ac Awstralia ac Ewrop a fedrwch chi ddim gofyn am fwy.

"Da ni'n canu yn ein mamiaith, a 'da ni'n prowd iawn o hynna, ac mae'r ffaith ei fod o'n cael ei glywed yn rhyngwladol yn golygu popeth i ni."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr holl ymarfer a pharatoi yn ystod prynhawn y seremoni yn fwy pwysig fyth fel wnaeth bethau ddatblygu!

Bydd uchafbwyntiau'r noson i'w clywed ar Sesiwn Fach, 15:00 Dydd Sul, 26 Ebrill ar BBC Radio Cymru