Babi o Gymru yw'r ieuengaf i roi organau ym Mhrydain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Daily Mirror

Babi o Gymru oedd yn fyw am lai na dwy awr yw'r person ieuengaf i roi organau ym Mhrydain.

Fe wnaeth meddygon yn Ysbyty Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd gwblhau'r llawdriniaeth tair munud ar ôl i Teddy Houlston farw ar Ebrill 22 y llynedd.

Cafodd ei arennau eu defnyddio i achub bywyd person yn Leeds.

Dywedodd ei dad, Mike Houlton o Gaerdydd wrth bapur y Daily Mirror: "Fe wnaeth fyw a marw yn arwr. Mae'n amhosib esbonio pa mor falch ydyn ni ohono."

Roedd mam Teddy, Jess Evans, yn feichiog gyda gefeilliaid pan gafodd wybod bod un o'r babanod yn ddifrifol wael.

Amser 'gwerthfawr'

Roedd gan Teddy anencephaly, cyflwr angheuol sy'n atal yr ymennydd a'r penglog rhag datblygu.

Er i'r cwpl gael dewis erthyliad, penderfynodd y ddau y byddai unrhyw amser gyda'i mab yn werthfawr.

"Roedden ni'n meddwl hyd yn oed os oedden ni'n cael moment gydag o, neu 10 munud, neu awr, yr amser yna fyddai'r peth mwyaf gwerthfawr y byddwn ni erioed yn ei brofi," meddai Ms Evans.

"Roedd rhoi organau yn rhywbeth rydw i wedi teimlo'n gryf amdano ers i fi fod yn blentyn."

Ffynhonnell y llun, Daily Mirror
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mike Houlston a Jess Evans wedi annog rhieni eraill i ymuno a'r gofrestr trawsblaniadau
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Angharad Griffiths ei fod yn fraint cael bod yn rhan o fywyd teddy

Mae rhoi organau yn anghyffredin i fabanod, ac yn fwy prin mewn babanod sydd a anencephaly, ond byddai arennau Teddy wedi bod yn gweithio tra yn y groth.

Yn siarad gyda BBC Radio 4, dywedodd Angharad Griffiths, nyrs arbenigol oedd yn rhan o'r broses trawsblannu ei bod yn ffyddiog y gellir gwneud yr un math o drawsblaniad eto.

Dywedodd ei fod yn "fraint" cael bod yn rhan o fywyd Teddy, oedd yn "awr a hanner o lawenydd llwyr".

"Roedd tristwch yn yr ystafell yn amlwg, (ei rieni) yn gwybod y byddan nhw'n colli eu babi, roedden nhw'n gwybod y byddai'n marw, ond roedden nhw mor hapus ei fod wedi ei eni yn fyw a bod gyda nhw'r munudau gwerthfawr yna gydag o ac fe wnaethon nhw dreulio'r munudau yna yn ei fwynhau a mwynhau ei fywyd."

Yn siarad gyda'r Mirror, dywedodd Ms Evans bod y teulu wedi bod i fedd Teddy ddydd Mercher, flwyddyn ers ei farwolaeth, a dywedodd ei fod yn "falch iawn o'i arwriaeth".

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd stori Teddy yn ysbrydoli teuluoedd eraill all golli plentyn."

Mae'r cwpl yn annog unrhyw un sydd ddim ar y Gofrestr Trawsblaniadau i ymuno.