Dau yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio yn Nhonypandy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Wayne Letherby yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant

Mae dau ddyn wedi ymddangos gerbron Llys y Goron Caerdydd, wedi eu cyhuddo o lofruddio dyn 42 oed yn Nhonypandy.

Mi wnaeth Jamie Leyshon, 26 oed o Donypandy, a Dean Doggett, 26 oed o Benygraig, ymddangos drwy gyswllt fideo gan siarad i gadarnhau eu henwau yn unig.

Clywodd y gwrandawiad bod y ddau ddyn wedi eu cyhuddo o lofruddio Wayne Letherby, 42 oed, a chyhuddiad o geisio anafu.

Mae dau berson arall gafodd eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad wedi eu rhyddhau ar fechniaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

Mae'r heddlu'n parhau i apelio am dystion i'r digwyddiad tu allan i dafarn De Winton, Tonypandy ddydd Gwener diwethaf.

Ni chafodd cais am fechnïaeth ei gyflwyno, a chafodd y ddau ddyn eu cadw yn y ddalfa.

Bydd gwrandawiad llys pellach ar 7 Awst.