Gohirio cais i ddatblygu Harbwr Porth Tywyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd caniatâd ar gyfer safle cyn-weithfeydd Grillo ei wrthod yn 2013 oherwydd pryderon am lifogydd

Mae prosiect uchelgeisiol i ailddatblygu Harbwr Port Tywyn wedi'i ohirio yn dilyn ymyrraeth funud ola' gan lywodraeth Cymru.

Roedd disgwyl i aelodau pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin ystyried chwe chais i greu datblygiad gyda channoedd o dai newydd, cyfleusterau hamdden, ynghyd ag ysgol gynradd Gymraeg newydd.

Ond cadarnhaodd y pennaeth cynllunio, Eifion Bowen, bod 'na gais wedi'i wneud i'r llywodraeth edrych ar y cynlluniau a bod y ceisiadau wedi eu gohirio o'r herwydd.

Bydd rhaid i gynghorwyr ymweld â'r safle cyn dod i benderfyniad.

Cafodd caniatâd ar gyfer safle cyn-weithfeydd Grillo ei wrthod yn 2013 oherwydd pryderon am lifogydd.

Dywedodd Mr Bowen wrth y cyfarfod bod y risg o lifogydd yn is erbyn hyn, wedi i fapiau llifogydd gael eu newid.