Arddangos cynlluniau i ddatblygu cartref Hedd Wyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd dros £3m yn cael ei wario ar ddatblygu safle'r Ysgwrn yn Nhrawsfynydd

Mae cyfle i'r cyhoedd weld y datblygiadau sydd ar y gweill yng nghartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd y penwythnos yma.

Brynhawn Gwener fe fydd cyfle i weld y cynlluniau yn neuadd bentref Trawsfynydd, a bydd diwrnod agored yn ei gartref, Yr Ysgwrn, ddydd Sadwrn.

Nod cynllun Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i ddatblygu'r safle yw cadw hanes y bardd yn fyw, a bydd dros £3m yn cael ei wario i wneud hynny.

Mae Hedd Wyn yn symbol o'r miloedd o Gymry ifanc fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a chredir bod Yr Ysgwrn, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, yn dyddio o 1519.

Disgrifiad o’r llun, "Y nod ydi gwarchod a gwella'r Ysgwrn ar gyfer y cenedlaethau i ddod," meddai Siân Griffiths

"Be' ydan ni'n trio ei wneud ydi gwarchod a gwella'r Ysgwrn ar gyfer y cenedlaethau i ddod," meddai rheolwr y prosiect, Siân Griffiths.

"Mae teulu'r Ysgwrn wedi cadw'r drws yn agored am bron i 100 mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn, felly ein braint ni ydi cario 'mlaen i wneud hynny.

"I'r rhai sydd wedi bod yn Yr Ysgwrn, maen nhw wedi bod yn y gegin eiconig - sydd heb newid llawer ers pan oedd Hedd Wyn yn byw yma - a'r parlwr, lle mae'r cadeiriau - y gadair ddu a'r cadeiriau eraill enillodd Hedd Wyn.

"Da ni isio gwarchod y naws a'r awyrgylch arbennig sydd yma. Ond yn fwy na hynny, 'da ni wedi agor gweddill y tŷ fel bod pobl yn gallu mynd i fyny'r grisiau hefyd ac i'r bwtri ac i'r pantri fel eu bod nhw'n cael blas ar weddill y tŷ, a blas o sut oedd pobl yn byw yn y cyfnod."

Disgrifiad o’r llun, Un o'r prif newidiadau fydd sicrhau bod mwy o'r tŷ yn agored i'r cyhoedd

Mae rhai o'r prif newidiadau yn cynnwys agor y ffermdy i'r cyhoedd, trosi Beudy Llwyd yn adeilad croeso, a throi'r cwt mochyn yn dŷ i ystlumod.

Fe fydd y gwaith datblygu yn dechrau yn yr haf, a'r gobaith yw y bydd wedi ei orffen erbyn gwanwyn 2017.

Yn y cyfamser, o'r gaeaf eleni, ni fydd Yr Ysgwrn yn agored i'r cyhoedd, ond y bwriad yw cynnal diwrnodau agored ar agweddau arbennig o'r gwaith yn ystod y cyfnod datblygu.

Dywedodd Gerald Williams, nai Hedd Wyn, bod diddordeb yn ei hanes yn parhau hyd heddiw.

"Wedi'r ffilm, mae'r diddordeb trwy'r byd," meddai.

"Mae pawb yn gwybod y stori. Mae 'na rywun yma bron pob dydd."