Angladd plismones wedi damwain bws Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae angladd y Sarjant Louise Lucas, gafodd ei lladd ar ôl cael ei tharo gan fws yn Abertawe, wedi ei gynnal ddydd Gwener.

Daeth cannoedd o swyddogion yr heddlu i roi teyrnged wrth i'r arch gyrraedd Capel Crist ger Parc y Rhath.

Roedd llawer o bobl yn y gwasanaeth yn gwisgo lliwiau llachar yn dilyn cais gan deulu Ms Lucas.

Roedd cannoedd hefyd y tu allan i'r eglwys wrth i'r gwasanaeth gael ei chwarae i'r dorf.

Dywedodd prif gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan, bod Ms Lucas yn rhywun "unigryw oedd yn cael ei charu a'i gwerthfawrogi".

Ychwanegodd ei brawd Rob bod gan ei chwaer "gymaint o'i bywyd i fyw ac y byddai'n falch o weld chi yma i ddathlu ei bywyd".

"Roedd hi'n esiampl o sut i fyw bywyd - ac mae'n anodd derbyn na fydd hi yma gyda ni bellach."

Fe wnaeth gwr Ms Lucas, Gavin, ddarllen cerdd ysgrifennodd ar ei chyfer ar ddiwrnod eu priodas.

Wedi'r gwasanaeth, cafodd yr arch ei chario, gyda het heddlu Ms Lucas ar ei phen, drwy strydoedd yr ardal lle bu'n byw.

Disgrifiad o’r llun,
Daeth tua 250 o swyddogion i'r angladd ddydd Gwener
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sarjant Louise Lucas, 41 oed, wedi'r gwrthdrawiad ar Ffordd y Brenin ar 31 Mawrth