Merch yn yr ysbyty wedi ymosodiad ci

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ci yn debyg i'r Alaskan Malamute yma

Mae merch fach yn gwella yn yr ysbyty ar ôl i gi ymosod arni yn Sir Benfro ddydd Iau.

Cafodd yr heddlu eu galw i gyfeiriad yn Neyland, Aberdaugleddau lle roedd ci, cymysgedd o Alaskan Malamute a Siberian Husky, wedi ymosod ar y ferch dair oed.

Cafodd y ferch ei chludo mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Treforys, a dydd Gwener dywedodd Heddlu Dyfed-Powys ei bod hi'n cael triniaeth am anafiadau i'w hwyneb.

Dywedodd yr heddlu bod y ci wedi ymosod ar y ferch yng nghartref y teulu, ond na fyddai wedi bod yn bosib rhagweld y digwyddiad.

Ni fydd ymchwiliad pellach i'r digwyddiad.

Cafodd y ci ei ddifa ar gais y teulu.