Bws Padarn: Tri'n gwadu twyll £800,000

  • Cyhoeddwyd
Bws Padarn

Mae tri wedi gwadu cyhuddiadau o dwyll honedig gwerth £800,000 o fewn cwmni bysiau o Wynedd.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug gwadodd y diffynyddion unrhyw ran yn y twyll honedig yng nghwmni Bysiau Padarn o Lanberis.

Yr honiad yw bod y troseddau wedi digwydd dros gyfnod o ddwy flynedd a hanner.

Mae John David Hulme, 54 oed o Gaernarfon, wedi ei gyhuddo o dwyll yn ymwneud â £496,126.78 rhwng Gorffennaf 2011 a Rhagfyr 2012.

Mae Anne Louise Price, 28 oed o Lanberis, a Darren Charles Price, 44 oed o Lanrug, yn wynebu cyhuddiadau tebyg yn ymwneud â £318,524.64 rhwng Ionawr 2013 a Chwefror 2014.

Colli swyddi

Ac mae'r tri'n wynebu cyhuddiadau o gadw cyfrifon ffug.

Roedd y cwmni'n rhedeg gwasanaethau yng Ngwynedd ac Ynys Môn ac fe gollodd 80 o bobl eu swyddi pan aeth y cwmni i'r wal llynedd.

Yr honiad yw bod y cwmni wedi dweud eu bod wedi cludo mwy o deithwyr nac y gwnaethon nhw yn ystod y cyfnod.

Bydd y tri'n parhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl i'r achos yn eu herbyn gychwyn yn Llys y Goron Caernarfon ym mis Tachwedd.