Tri heddwas yn gwadu dwyn £30,000

  • Cyhoeddwyd
Heddweision
Disgrifiad o’r llun,
Christopher Evans, Stephen Phillips a Michael Stokes yw'r plismyn wedi'u cyhuddo o ddwyn

Mae tri heddwas wedi gwadu dwyn dros £30,000 yn ystod cyrch.

Mae'r heddweision gyda Heddlu De Cymru wedi eu cyhuddo o gymryd arian o gartref dyn oedd yn cael ei amau o droseddu.

Mae'r cyn Dditectif Sarjant Stephen Phillips, 46, o Abertawe, a PC Christopher Evans, 37, o Langennech, Sir Gaerfyrddin a PC Michael Stokes, 34, o Lyn Nedd, Castell-nedd Port Talbot yn gwadu honiad o ddwyn.

Cafodd y tri eu rhyddhau ar fechniaeth i ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Mehefin.

Clywodd y llys fod y tri wedi eu harestio fel rhan o ymchwiliad gan adran safonnau proffesiynnol Heddlu De Cymru. Mae'r ymchwiliad hwnnw yn parhau.