Etholiad: Disgwyl i'r ci Torïaidd gyfarth

Gan Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig y BBC

Cyhoeddwyd

Bydd Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, yn edrych yn ôl dros bob wythnos o ymgyrchu rhwng nawr a'r bleidlais yn yr etholiad cyffredinol ar 7 Mai.

Disgrifiad o’r llun,
Dydi'r ci Torïaidd yn dal heb gyfarth

Mae 'na gi sydd heb gyfarth yn yr etholiad hwn - ci yr oedd y Ceidwadwyr mor sicr o'i gyfarthiad nes iddyn nhw seilio rhan helaeth o'r strategaeth arno.

Rhyw ben, rhyw bryd fe fyddai'r etholwyr yn cymryd golwg manwl ar Ed Miliband a phenderfynu nad oedd yr arweinydd Llafur yn ffit i fod yn Brif Weinidog. O sylweddoli hynny fe fyddai'r pleidleiswyr yn ail gofleidio David Cameron, George Osborne a'u cynllun economaidd hir dymor.

Dyw'r ci yna ddim wedi cyfarth. Efallai y gwneith e ond dyw e ddim wedi gwneud eto.

Mae'n werth oedi am eiliad i ystyried beth fyddai'r sefyllfa pe na bai Llafur mewn peryg o gael crasfa yn yr Alban.

Pe bai'r blaid yn gallu bod yn sicr o'i chadarnleoedd traddodiadol yno fe fyddai dyddiau David Cameron wedi eu rhifo. Byddai Llafur yn hyderus mai hi fyddai'r blaid fwyaf yn Nhŷ'r Cyffredin ac yn weddol agos at sicrhau mwyafrif.

Nid felly mae pethau wrth gwrs ond mae'n arwydd mai Llafur sydd yn ennill y frwydr strategol yng Nghymru a Lloegr o leiaf.

Disgrifiad o’r llun,
Pa mor allweddol fydd dylanwad Yr Alban ar ganlyniad yr etholiad?

Gyda'u strategaeth yn methu dwyn ffrwyth, mae'r Torïaid wedi troi at dactegau, gan geisio ennill y frwydr fesul diwrnod.

Yr wythnos hon fe enillodd y Ceidwadwyr sawl un o'r brwydrau dyddiol hynny gan lwyddo i ganolbwyntio'r sylw ar ganlyniadau senedd grog yn ystod wythnos, lle'r oedd Llafur yn ceisio canolbwyntio ar y Gwasanaeth Iechyd.

Ymddengys fod y Ceidwadwyr erbyn hyn yn canolbwyntio y rhan helaeth o'i hegni ar roi'r wasgfa ar gefnogaeth UKIP, a hynny drwy godi bwganod am yr Alban a bod yn uchel eu cloch ynghylch hawliau Lloegr.

Gallai hynny wneud gwahaniaeth mewn ystod o seddi yn Lloegr ond mae'n awgrymu nad yw'r Ceidwadwyr bellach yn credu bod mwyafrif seneddol o fewn eu cyrraedd. Curo Llafur nid curo pawb yw'r nod, mae'n debyg.

Yma yng Nghymru mae diffyg arolygon barn yn ein gadael ni'n ddall braidd ynghylch beth sy'n digwydd ond does 'na ddim arwydd o banig gan unrhyw un o'r pleidiau, gan awgrymu efallai mai nifer cyfyng o seddi fydd yn newid dwylo yng Nghymru ar 7 Mai.