Cyhoeddi cynllun am ganolfan arloesi yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL

Bydd cynlluniau ar gyfer canolfan arloesi i ddatblygu cwmniau gwyddorau bywyd yn cael eu cyhoeddi yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Bydd cwmni GE Healthcare yn creu'r pentref arloesi yn eu pencadlys er mwyn helpu datblygu busnesau a syniadau newydd.

Bydd cam cyntaf y datblygiad yn cynnwys labordai a chyfleusterau ar gyfer 12 o fusnesau bychain, ond mae 50 o fusnesau eisoes wedi datgan diddordeb ers i'r syniad gael ei gyhoeddi fis diwethaf.

Mae gwyddorau bywyd - datblygu cyffuriau a thechnoleg iechyd newydd - ymysg y sectorau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Mae canolfan gwyddorau bywyd eisoes wedi'i sefydlu yng Nghaerdydd er mwyn i fusnesau a mudiadau iechyd gydweithio dan un to.

Cymru yw'r unig wlad yn y byd gyda chronfa benodol o £100m i ddenu cwmniau gwyddorau bywyd i'r wlad.

Mae'r campws yng Nglanfa'r Iwerydd wedi derbyn £367,000 gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd - arian i geisio annog busnesau i gydweithio.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart bod hwn yn "gyfle gwych" i ddatblygu busnesau.

Dywedodd Kieran Murphy, llywydd a phrif weithredwr GE Healthcare: "Gallwn gefnogi eu datblygiad gyda'n harbenigedd a'n maint, ac o bosib, defnyddio technolegau newydd addawol a allai ategu ein technolegau ein hunain."