Dathlu llwyddiant merched Asiaidd

  • Cyhoeddwyd
Enillwyr Gwobrau Cyrhaeddiad Merched Asiaidd Cymru, gyda chyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri MorganFfynhonnell y llun, Benjamin Price
Disgrifiad o’r llun,
Enillwyr Gwobrau Cyrhaeddiad Merched Asiaidd Cymru, gyda chyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan

Cafodd llwyddiant merched Asiaidd sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd cyhoeddus yng Nghymru ei ddathlu mewn digwyddiad yng Nghaerdydd.

Daeth tua 350 o bobl i seremoni Gwobrau Cyrhaeddiad Merched Asiaidd Cymru yn Neuadd y Ddinas nos Sadwrn.

Roedd 29 o ferched wedi eu henwebu mewn wyth categori gwahanol, gyda phanel yn penderfynu ar yr enillwyr.

Roedd y categorïau yn cynnwys busnes, diwylliant a'r celfyddydau, cymdeithasol a dyngarol, a mynd i'r afael â thrais yn erbyn merched.

Ffynhonnell y llun, Catrin Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Busnes: Yasmin Sarwar, cyfarwyddwr gweithredol a chyd-sylfaenydd Coleg Chweched Dosbarth Caerdydd. Llynedd mi wnaeth 95% o fyfyrwyr y coleg dderbyn graddau A* ac A yn eu Lefel-A
Ffynhonnell y llun, Catrin Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Gwobr Cyrhaeddiad yr Ifanc: Azizah Khan, o Gaerdydd, ble mae hi a'i chwaer wedi dod â 50 o ferched at ei gilydd er mwyn creu rhaglen ddogfen o'r enw Sixty Years of Life in Butetown
Ffynhonnell y llun, Catrin Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Diwylliant a'r celfyddydau: Hiral Narbad Shah sy'n ymweld ag ysgolion cynradd ar draws Cymru, ac sy'n cynnal dosbarthiadau i ferched, er mwyn hybu dawns ac annog byw yn iach
Ffynhonnell y llun, Catrin Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Cymdeithasol a dyngarol: (Cyd-enillydd) Basma Ihbasheh, cadeirydd grŵp cymunedol yn Y Barri, y Rainbow Women’s Group, am ei gwaith yn sicrhau arian ar gyfer y grŵp
Ffynhonnell y llun, Catrin Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Cymdeithasol a dyngarol: (Cyd-enillydd) Sonia Khoury, meddyg o Syria sydd bellach yn byw yn Llandudno, sydd wedi datblygu prosiect er mwyn sicrhau bod lleisiau merched sy'n geiswyr lloches yn cael eu clywed yn eu cymunedau
Ffynhonnell y llun, Catrin Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Trais yn erbyn merched: Jasmin Akhtar Ahmed, sy'n cefnogi dioddefwyr trais yn y cartref, trais wedi'i seilio ar barch teulol a phriodasau gorfodol
Ffynhonnell y llun, Catrin Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Rheoli ac arwain: Usha Ladwa-Thomas, swyddog datblygu yn adran amgylchedd a datblygiad cynaliwadwy Llywodraeth Cymru
Ffynhonnell y llun, Catrin Griiffith
Disgrifiad o’r llun,
Gwyddoniaeth, technoleg a meddygaeth: Dr Alka Ahuja, athro ymweliadol ym Mhrifysgol De Cymru, sydd hefyd yn seiciatrydd ymgynghorol ar gyfer plant gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Enillwyr eraill:

Datblygiad personol: Tamasree Mukhopadhyay, rheolwr siop gyda'r elusen Kidney Research UK. Dechreuodd wirfoddoli gyda'r mudiad Missionaries of Charity, mudiad sydd wedi'i ysbrydoli gan waith y Fam Teresa, yn 15 oed.

Gwobr Cyrhaeddiad Oes: Dr Jasbir Mahapatra, sy'n rhedeg canolfan gofal meddygol San Ffraid yng Nghasnewydd. Mae Dr Mahapatra a'i gŵr wedi buddsoddi eu harian eu hunain i ehangu'r feddygfa, gan obeithio ei datblygu'n 'bentref iechyd' yn y dyfodol.

Gwobr Cyrhaeddiad Oes: Poranee James, cadeirydd Cymdeithas Diwylliant Thai yng Nghymru, sy'n trefnu digwyddiadau i arddangos a hybu diwylliant, dillad a bwyd o Wlad Thai.

Gwobr Cyrhaeddiad Oes: Wai Fong Lee, sylfaenydd a chyfarwyddwr Canolfan Cydweithredol y Gymuned Tsieineaidd yn Abertawe, sy'n ceisio mynd i'r afael â phroblemau, megis problemau ieithyddol a chymdeithasol, sy'n wynebu'r gymuned Tsieineaidd. Derbyniodd MBE am ei chyfraniad i'r berthynas rhwng cymunedau Cymreig a Tsieineaidd.