Dyn yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio ym Mhontypridd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun, Mae teulu Tracey Woodford yn derbyn cymorth gan yr heddlu

Mae dyn wedi ymddangos yn Llys Ynadon Merthyr Tudful wedi ei gyhuddo o lofruddio dynes ym Mhontypridd.

Cafodd Christopher May, 50 oed, ei gyhuddo wedi i gorff Tracey Woodford, 47 oed, gael ei ddarganfod ychydig cyn 15:00 ddydd Gwener mewn fflat yn Andrews Court, Y Graig.

Roedd y corff wedi'i dorri'n ddarnau.

Fe wnaeth Christopher May gadarnhau ei enw a'i gyfeiriad yn y gwrandawiad byr fore Llun.

Cafodd y dyn ei gadw yn y ddalfa ac mae disgwyl iddo ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth.

Roedd Tracey Woodford wedi bod ar goll ers dydd Mawrth, 21 Ebrill.

Cafodd archwiliad post-mortem ei gynnal ddydd Sul ond mae'r heddlu'n disgwyl am ganlyniadau profion pellach cyn penderfynu union achos y farwolaeth.

Disgrifiad o’r llun, Bydd Christopher May yn ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y corff ei ddarganfod ychydig cyn 15:00 ddydd Gwener mewn fflat yn Andrews Court, Graig
Disgrifiad o’r llun, Roedd cae rygbi Pontypridd ar Heol Sardis ar gau ddydd Sul

'Caredig'

Mewn teyrnged i Ms Woodford ddydd Sul dywedodd ei theulu: "Roedd holl deulu a ffrindiau Tracey yn ei charu. Roedd hi'n berson caredig a byddai'n mynd allan o'i ffordd i helpu eraill.

"Roedd Tracey yn berson tyner na fyddai erioed wedi gwneud niwed i unrhyw un, a bydd pawb oedd yn ei hadnabod yn gweld ei heisiau'n fawr."

Mae'r heddlu am glywed gan unrhyw un oedd yn nhafarn y Skinny Dog nos Fawrth rhwng 21:00 a 23:00 wnaeth weld neu glywed unrhyw beth amheus.

Yn ogystal maen nhw am siarad gydag unrhyw un oedd yn ardal Andrews Court, Rickards Street, lle cafwyd hyd i'r corff neu unrhyw un wnaeth weld unrhyw beth amheus yn ardal y cae rygbi.